Foto: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet advarer folk om at holde sig væk fra byggepladserne langs med Holstebromotorvejen. Aktuelt er der jord med konsistens af kviksand på et areal syd for Viborgvej mellem Mejrup og Tvis.

I forbindelse med anlægsarbejdet er man ved at udgrave jord, som skal bruges på strækningen. Ved råstofsøen lige syd for Viborgvej, hvor jorden indeholder de materialer, som skal bruges til arbejdet, foregår udgravningen under grundvandspejlet.

Da jorden ligger under grundvandspejlet, er den våd og bliver lagt i bunker i depoter langs med råstofsøen, for at vandet i løbet af et døgns tid kan løbe bort, og sandet kan transporteres videre til bestemmelsesstedet. Resultatet af at fjerne det våde sand fra de store dybder er, at der efterlades et ustabilt lag i sandet, der virker som kviksand.

Læs hele Vejdirektoratets advarsel her

Del på de sociale medier