Foto: © Holstebro Kommune.

Har du styr på om din ejendom er i risiko for oversvømmelse? Med adgang til nye digitale kort der viser oversvømmelsesrisiko, kan borgerne bedre forberede sig og forebygge oversvømmelse på egen grund.

Kommunerne er forpligtede til at offentliggøre oversvømmelseskort i form af det såkaldte “risikokort”. Holstebro Kommune har med en ny offentliggørelse valgt at supplere “risikokortet” med “udbredelseskort”, som viser et mere ubearbejdet billede af hvor der er risiko for at der kan ske oversvømmelse i Holstebro Kommune.

Kortene er baseret på beregninger ud fra simple terrænkoter på kort og nedbørsstatistiker, og viser hvor der er risiko for, at der kan opstå oversvømmelse. Som borger kan man anvende kortene til at få et fingerpeg om hvorvidt ens ejendom ligger i en risikozone, og om det er en særlig problemstilling, man som grundejer bør forholde sig til.

Se kortene her