I forlængelse af konstitueringsaftalen i sidste uge skulle det nye byråds 27 medlemmer fordeles i Økonomiudvalget og de syv fagudvalg. Det er nu sket, og fordelingen er som følger:

Økonomiudvalget
1. H. C. Østerby (A), formand
2. Torben Gudiksen (B), næstformand
3. Jens Kr. Hedegaard (V)
4. Finn Orvad (V)
5. Pernille Bloch (C)
6. Søren Olesen (O)
7. Dorthe Pia Hansen (A)
8. Svend Ørgaard (A)
9. Karsten Filsø (F)

Teknisk Udvalg
1. Klaus Flæng (A), formand
2. Anders G. Jacobsen (V), næstformand
3. Kenneth Tønning (V)
4. Pernille Bloch (C)
5. Søren Frøstrup-Agger (A)
6. Per Albertsen (A)
7. Bodil Pedersen (A)

Kultur- og Fritidsudvalget
1. Lene Dybdal (A), formand
2. Kenneth Tønning (V), næstformand
3. Bibi Mundbjerg (V)
4. Svend Ørgaard (A)
5. Rasmus Beltofte (B)

Social og Sundhedsudvalget.
1. Jens Kr. Hedegaard (V), formand
2. Jytte Dideriksen (A), næstformand
3. Finn Thøgersen (V)
4. Lars Stampe (A)
5. Søren Frøstrup-Agger (A)
6. Karsten Filsø (F)
7. Anita Støve (O)

Børne- og Familieudvalget
1. Torben Gudiksen (B), formand
2. Torben Strømgaard (V), næstformand
3. Bibi Mundbjerg (V)
4. Svend Ørgaard (A)
5. Bodil Pedersen (A)
6. Per Albertsen (A)
7. Anita Støve (O)

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
1. Karsten Filsø (F), formand
2. Aksel Gade (V), næstformand
3. Finn Thøgersen (V)
4. Rasmus Beltofte (B)
5. Lene Dybdal (A)

Erhvervs- og Turismeudvalget
1. Søren Olesen (O), formand
2. Nils Ulrik Nielsen (A), næstformand
3. Ole Andersen (A)
4. Jytte Dideriksen (A)
5. Jesper Hebsgaard (V)

Arbejdsmarkedsudvalget
1. Lars Stampe (A), formand
2. Anders G. Jacobsen (V), næstformand
3. Torben Strømgaard (V)
4. Ole Andersen (A)
5. Dorthe Pia Hansen (A)

Børn og Unge-udvalg
Byrådet har også nedsat et børn og unge-udvalg med 5 medlemmer i henhold til retssikkerhedslovens §18. Byrådet udpeger 2 medlemmer. De øvrige medlemmer er 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.
Desuden udpeges en personlig stedfortræder for hvert enkelt medlem. Formand og næstformand for udvalget vælges blandt medlemmerne, som er udpeget af Byrådet.

Medlem1: Aksel Gade (V), formand
Medlem2: Ole Andersen (A)
Suppleant1: Finn Thøgersen (V)
Suppleant2: Jytte Dideriksen (A)
Det nyvalgte byråd holder konstitueringsmøde 5. december, tiltræder 1. januar 2018 og sidder til udgangen af 2021.

Foto: Holstebro Kommune.