Alle seks partier i det nye Holstebro Byråd får plads i Økonomiudvalget. H.C. Østerby (A) fortsætter som borgmester, Torben Gudiksen (B) bliver igen 1. viceborgmester og Finn Orvad (V) bliver ny 2. viceborgmester. Byrådets syv fagudvalg får to nye formænd, mens fem nuværende udvalgsformænd fortsætter på samme post.

Konstitueringsaftalen for Holstebro Byråd 2018-2021 er på plads. Alle partier skrev i dag under på aftalen, som er præget af stor kontinuitet.

Udvalgsstrukturen fortsætter uændret i 2018 – og gør brug af de nye og mere ensartede udvalgsbetegnelser besluttet tidligere på året. Det betyder, at yderligere fire fagudvalg fremover ender på “-udvalget”.

Udvalget for Børn og Unge kommer til at hedde “Børne- og Familieudvalget”, bl.a. for at undgå sammenblanding med § 18 retssikkerhedslovens Børn og Unge-udvalg, der arbejder med anbringelsessager.
Poster i Holstebro Byråd 2018-2021
Borgmester: H.C. Østerby (A)
1. viceborgmester: Torben Gudiksen (B)
2. viceborgmester: Finn Orvad (V)

Formand Økonomiudvalget: H.C. Østerby (A)
Formand Teknisk Udvalg: Klaus Flæng (A)
Formand Kultur- og Fritidsudvalget: Lene Dybdal (A)
Formand Social- og Sundhedsudvalget: Jens Kristian Hedegaard (V)
Formand Børne- og Familieudvalget: Torben Gudiksen (B)
Formand Natur-, Miljø- og Klimaudvalget: Karsten Filsø (F)
Formand Erhvervs- og Turismeudvalget: Søren Olesen (O)
Formand Arbejdsmarkedsudvalget: Lars Stampe (A)

Aksel Gade (V) bliver formand for § 18 retssikkerhedslovens Børn og Unge-udvalg.

Nils Ulrik Nielsen (A) bliver formand for Vestforsyning A/S.

Partierne bag konstitueringsaftalen vil arbejde for, at kontinuiteten også fortsætter hos NOMI 4S med Finn Thøgersen (V) som formand.

De seks partier som indtager de 27 pladser i Holstebro Byråd i næste byrådsperiode, er Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Se mere her.

Holstebro, Valg
Foto:ABW