Det er lykkedes Holstebro kommune i samarbejde med lystfiskere og andre frivillige, og god opbakning fra lokale lodsejere, at lægge bækken tilbage i de oprindelige slyngninger, etableret sandfang og udlagt gydegrus.

Stokvad er et lille fint privat tilløb til Vegen Å i Storåsystemet med gode ørredpotentialer, men med ringe bestand på lange stræk. Holstebro Kommune har i 2016-2017 arbejdet på forbedring af bækkens vandløbskvalitet. Der er etableret sandfang øverst og ryddet pilekrat voksende ude i bækken. En udrettet vandløbsstrækning på godt 300 m er her i efteråret lagt tilbage i oprindelige slyngninger og strækningen er tilført gydegrus.

Kommunen har på den øverste del af bækken fået rigtig god hjælp af Torben Thinggaard og en gruppe engagerede ildsjæle i Stenbiderne og Sammenslutningen ved Storå. De har leveret en ihærdig arbejdskraft og manøvredygtig maskinhjælp, så en spærring har kunnet fjernes og gydegrus samt skjulesten lægges ud. Den sidste portion gydegrus lægges ud, når frosten bider i februar 2018. Projektet er gennemført med rigtig god opbakning fra de lokale lodsejere.

Stokvad Bæk er hermed på linje med det nedstrøms beliggende tilløb Felding Bæk klar til at vildfiskene i storåsystemet indfinder sig her i løbet af de 2 næste måneder. På rejsen skal laksefiskene dog tage stilling til om de vil benytte et nyt gydestryg i Vegen Å i Vegen Mølle området, der tidligere i år er etableret i samarbejde med SVS med John Balleby som tovholder.

Hermed slutter årets projekter dog ikke, da Holstebro Kommune i de næste dage arbejder på at udligne et lidt kraftigt fald i Vegen Å ved Kvickly tæt på udløbet i Storå. Her vil det fremover forhåbentligt være muligt under indkøbsturen at slå et sving forbi åen og se om der er gang i gydeaktiviteterne.

Holstebro, å
Foto: ABW