18 kandidater var på valg til de 9 pladser i ældrerådet ved tirsdagens valg. Nu er vinderne fundet.

Det var nok kommune- og regionsvalget, der løb med mest medie-opmærksomhed i tirsdags. Men der var også et andet vigtigt valg. For første gang i otte år var der kampvalg til Holstebro Ældreråd.
6.890 af de 15.236 stemmeberettigede satte deres kryds. Det giver en stemmeprocent på 45,2.

Følgende ni opnåede valg (antal stemmer i parentes):
Erik Mitens (974)
Mette bille (831)
Leif Hornshøj (621)
Ove Lund (512)
Vera Refsgaard Agerbæk (494)
Birte Tvisholm Ahle (491)
Jytte vor Seelen (486)
Arne Nielsen (432)
Leif Herman Carøe (403)

Desuden er der valgt følgende fire suppleanter:
Askov Boutrup (278)
Lene Bisgaard Johansen (241)
Bente Olsen (207)
Hans Erik Maegaard (196)

Ældrerådet repræsenterer kommunens borgere over 60 år og rådgiver Holstebro Byråd i forhold, der vedrører ældre. Det nyvalgte ældreråd tiltræder 1. januar 2018 og sidder til udgangen af 2021.

Foto: ABW