Teknisk Udvalg påtænker at nedlægge en strækning af Beethovensvej, mellem nr. 12 og nr. 18. Vejen ønskes nedlagt, da institutionerne ønskes sambygget. Stien fra Ravelstien til vejarealet nedklassificeres fra offentlig sti til privat sti.

Har du indsigelser til nedlæggelse af vejen eller nedklassificering af stien skal du senest 9. marts sende en mail til [email protected] eller et brev til Trafik og Park, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Ved nedlæggelse af vejarealet skal den nye institution etablere nye parkeringspladser. Foto: ABW