Gennem de seneste år har Turismepuljen støttet turismeprojekter, der har genereret en positiv udvikling af turismen i Holstebro Kommune. Det har både været nye samarbejder, oplevelser og events geografisk bredt ud over hele kommunen, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Foto: SDL

Erhvervs- og Turismeudvalget i Holstebro Kommune vurderer ansøgningerne ud fra kommunens turismestrategi og ud fra de foruddefinerede kriterier, som er:

Projekter, der understøtter nedenstående temaer fra Holstebro Kommunes gældende turismestrategi: natur, herunder cykel- og vandredestination, fiskeri og fødevarer.
Projekter, hvori der indgå tværgående samarbejder mellem flere aktører i Holstebro Kommune.
Projekter, der på sigt har potentiale til at være økonomisk bæredygtige, og hvor Turismepuljen vil fungere som tilskud til opstart.
Projekter, der har en ny vinkel på at tænke turisme i Holstebro Kommune.

Ved årets udgang skal der udarbejdes en afrapportering samt et regnskab. Ubrugte eller overskydende midler skal tilbagebetales.

Send senest 1. april 2018 din ansøgning til Holstebro Kommune på mail: kommunen@holstebro.dk att.: Turismepuljen 2018. Ansøgningsskemaet.