Produktion af el fra vindmøller er på tre år fordoblet i Holstebro Kommune, der har sikret tilslutning af 13 nye vindmøller til el-nettet. Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Foto: ABW
Med strøm fra de seneste net-tilsluttede vindmøller ved Gedmose, Blæsbjerg og nordøst for Skave, skal der kun produceres ekstra 35.000 MWh, så matcher den geografiske produktion af vindkraft det totale el-forbrug i kommunen – dvs. private husstande, industrien, landbrug, institutioner mv.

– Der er i de seneste år opstillet mange vindmøller i Holstebro Kommune, og vindmøllestrømmen er nu så stor en del af el-produktionen, at vi inden for nærmeste fremtid forventer at blive selvforsynende med strøm. Måske allerede i år, hvis det blæser lidt mere end i et normalt år, siger Karsten Filsø, der er formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Udbygningen af vindmøller i kommunen tog fart, efter Holstebro Byråd i januar 2013 vedtog en særlig vindmølleplan. Ambitionen blev sidenhen at tredoble el-produktionen fra vindmøller i forhold til produktionen i 2008.

Byrådets mål blev opnået allerede i 2017 via flere vindmølleprojekter, bl.a. 12 vindmøller nordøst for Vemb og 21 vindmøller sydvest for Hogager.

– Vindmølleplanen har været helt afgørende for, at vi er nået så langt. Det var faktisk helt enestående i Danmark dengang, at et samlet byråd blev enige om at løfte den grønne omstilling på denne måde. Et signal til borgerne om, at det var det her, vi allesammen ville. Derfor er langt det meste i planen blevet realiseret uden de store politiske knaster hen ad vejen, forklarer Karsten Filsø.

I den kommende kommuneplan lægger Holstebro Kommune op til nye mål for vindkraftproduktionen. Hensigten er, at der skal produceres mere el fra vindmøller og solceller, end der forbruges i kommunen.

35.000 MVh svarer omtrent til el-produktionen fra fire store vindmøller.