Det er de færreste der ved et boligkøb betaler hele købsprisen på en gang. Efter udbetalingen til huset på 5 %, foretager man som køber typisk et realkreditlån i et finansieringsinstitut, eksempelvis en bank eller et realkreditinstitut, som dækker over 80 % af købesummen. Dette efterlader 15 %, som kan finansieres på forskellig vis.

Oftest foretages et boliglån til en højere rente end realkreditlånet, hvor et af kravene er, at boligkøberen giver långiver pant i ejendommen til sikkerhed for tilbagebetalingen af lånet. Hertil stiftes pantet ved, at der tinglyses et pantebrev.

Pantebrev
Pantebrevet kan typisk løbe mellem 10 og 30 år, og alt efter økonomisk råderum, kan man indrette den månedlige afbetaling. Oftest er det billigere at betale høje afdrag og få pantebrevet betalt af i løbet af 10 år, så man kan fokusere på det større realkreditlån.

Pantebreve giver långiver sikkerhed for et lån i ejendommen. Hvis låntager ikke overholder sine betalingsforpligtelser kan ejendommen i værste tilfælde sættes på tvangsauktion for at få indfriet gælden helt, eller delvist via auktionen.

Ved tinglysningen af pantebrevet betaler låntager 1,5 % af lånets størrelse, samt 1.660 kroner i tinglysningsafgift.

Ejerpantebrev
Udover pantebreve findes ejerpantebreve. I forhold til et almindeligt pantebrev kan et ejerpantebrev have flere kreditorer på et og samme pantebrev. Det almindelige pantebrev kan kun have én kreditor ad gangen.

Derudover er en anden fordel ved ejerpantebrevet, at man kun skal betale tinglysningsafgiften en enkelt gang. Her kan der være mange penge spare. Tinglysningsafgiften for et ejerpantebrev er en fast pris af 1.660 kr. som betales til staten, samt 1,5 % af ejerpantebrevets størrelse.

Hvis ejerpantebrevet eksempelvis er på 100.000 kroner, vil den samlede tinglysningsafgift lyde på 3.160 kr. (1.500 kr. + 1.660 kr.). Afgiften for ejerpantebrevet skal dog kun betales en enkelt gang, hvilket er ejerpantebrevets fordel i forhold til det almindelige pantebrev.

Hvem kan hjælpe med et pantebrev?
Proceduren med pantebreve og ejerpantebreve kan virke kompliceret, især for førstegangskøberen. Derfor er der et marked for boligadvokater som Boligadvokat Holstebro, samt øvrigt fagligt personale der står til rådighed, der kan svare på spørgsmålene vedrørende pantebreve og andre spørgsmål relateret til ejendomsret.

Holstebro Boligadvokat kan yderligere være behjælpelig, hvis man har ønsker om at flytte ind i de kommende tæt-lav boligbebyggelser ved Idom Kirkevej i Idom eller i det nye bebyggelsesområde ved Anlægsvej i Vinderup.