11 kommuner, herunder Holstebro, medfinansierer fælles turismeplan for Vestkysten. Den 8. juni blev Udviklingsplanen for den jyske vestkyst 2025 offentliggjort – en plan som skal gøre Vestkysten til en af de førende kystdestinationer i europæisk sammenhæng og skabe vækst og udvikling med et særligt fokus på 18 stærke feriesteder. Det oplyser Holstebro Kommune i en pressemeddelelse.

Thorsminde er i udviklingsplanen udpeget som et af de nye stærke feriesteder på Vestkysten. Planen sætter en række mål for vækst og udvikling.

Turismen på Vestkysten som samlet destination skal nå op på 23 mio. overnatninger i 2025 svarende til en årlig vækst på 3,3 pct. Omsætningen skal øges med årligt 4 pct. og nå op på 22 mia. kr. i 2025. Væksten skal bl.a. ske gennem tættere samarbejde op langs hele kysten og en fokuseret udvikling og kvalitetsløft af 18 udvalgte feriesteder.

Der arbejdes allerede fokuseret med erhvervs- og turismeudvikling i Thorsminde. Der satses på udvikling af alternative overnatningsformer og udvidelse af kapaciteten, nye turismeprodukter. Planer om etablering af en profilstrand, ny vandrerute, Havet og Fjordens Hus og maritime oplevelser, fødevarer i form af frisk fisk fra Vesterhavet.

Alene inden for de sidste år er der investeret mere end 50 mio. i oplevelsesudvikling. Vigtigst i udviklingen af området er, at det sker i et tæt samarbejde med turisterhvervet, borgerforeningen, Strandingsmuseum St. George og havnen.

Den fælles vision er, at den danske vestkyst allerede i 2025 er blandt de førende kystferiedestinationer i Europa.

– Thorsminde har et stort uforløst turisme- og investeringspotentiale. Det er den ramme for udvikling af en strategisk og fysisk udviklingsplan, vi nu har fået muligheden for at få realiseret. Der er allerede store lokale fyrtårne at stå på – Strandingsmuseum St. George, Havnen, Havet og Fjordens Hus og private aktører samt den rå og autentiske natur og kultur. Vi er glade for, at det er lykkedes os at få Thorsminde udpeget som en af de centrale feriesteder på Vestkysten. Det er skønt, at andre også anerkender områdets værd, fortæller Søren Olesen, der er formand for Erhvervs- og Turismeudvalget i Holstebro Kommune.

Bevarelsen og beskyttelsen af den rå og unikke natur, som er hovedårsagen til, at turisterne besøger den danske vestkyst, er et vigtigt omdrejningspunkt. Derudover fokuserer planen i høj grad på udvikling af oplevelser og tilbud i ”spor”, der inviterer vestkystturisten til at bevæge sig mere langs kysten.

Udviklingsplanen skal også være startskuddet til et øget investeringsniveau på Vestkysten. Der skal være tættere samspil mellem offentlige parter, fonde og private investorer, og det vil give øgede investeringer i infrastruktur, oplevelser, bymiljøer og overnatning.