Dansk Byggeri skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om udlicitering:

Kommuner kan spare millioner ved at udlicitere mere. Holstebro er danmarksmester i udlicitering. Her er det ansatte fra private virksomheder, der ordner parkerne, slår græs og rydder sne. Hvis andre kommuner gjorde som Holstebro, kunne de spare op mod en halv milliard kroner tilsammen, viser beregninger fra Dansk Byggeri.

I Holstebro er 88 procent af alle opgaver på det tekniske områder udliciteret til private virksomheder. Mens der i Vallensbæk, som udliciterer mindst, er udliciteret 16 procent. På landsplan er der markant forskel på, hvor meget kommunerne lader de private komme til. Men samlet set er det gået fremad med udlicitering på vej- og park området. Det glæder Dansk Byggeri.

– Udviklingen går i den rigtige retning, og vi håber, at det fortsætter. For borgerne er det ikke afgørende, om græsplænen bliver slået af en kommunalt eller privat ansat, men når en kommune sparer penge ved at udlicitere, bliver der råd til mere velfærd, som kommer alle borgere til gode, siger chefkonsulent Morten Kamp Thomsen, Dansk Byggeri.

Når græsplænen skal slås eller sneen skal væk, er det dog stadig oftest en kommunalt ansat medarbejder, der udfører arbejdet. Men de seneste ti år har kommunerne i stigende grad ladet private virksomheder stå for driften af veje, parker, grønne anlæg og rydning af sne. Udliciteringen er steget fra knap 35 procent i 2007 til godt 44 procent sidste år.