Folkefest med 750 events. Historisk stolthed og fremtidsvisioner. Lokal inddragelse og internationalt udsyn. Det er lige nu nogle af de store streger på programlederens tegnebræt til Holstebros 750 års byjubilæum om mindre end to år.

6. februar 2024 er den præcise dato for Holstebros 750 års ‘fødselsdag’. Byen har helt sikkert flere år på bagen, men første gang navnet står sort på hvidt er på et skøde fra år 1274, stadfæstet af Biskop Tyge.

Skødet er altså Holstebros officielle navneattest, og derfor bliver tirsdag 6. februar startskuddet til det store jubilæumsår i Holstebro Kommune, og byjubilæets programleder, Morten Bramming, har travlt med forberedelserne.

Han har indtil videre talt med over 100 forskellige personer om muligheder og ideer til byjubilæet. Både lokale folk fra erhvervslivet, kulturaktører, uddannelsesinstitutioner, foreninger, politikere og lokale ildsjæle.

– “Jeg har mødt en utrolig bred interesse for at bidrage og deltage i jubilæumsåret. Lige fra museumsfolk og kulturledere til rollespillere, fodslaws-entusiaster og udkantsrockere. Og jeg har stadig tid til en kop kaffe mere”, siger Morten Bramming, der også får god sparring fra en særlig jubilæumskomité, der har tidligere politidirektør Jens Kaagaard som formand.

Det der binder os sammen
Byjubilæet “Holstebro 750” har undertitlen “Connect Us”, der afspejler festårets gennemgående tema om at bygge bro mellem mennesker og fejre forbindelser mellem fortid, nutid og fremtid. At undertitlen er på engelsk, skyldes ikke kun ambitionen om events med international flyvehøjde og udenlandske gæster. Der er også en historisk pointe, forklarer Morten Bramming:

– “Holstebro har først og fremmest vokset sig stærk via handelsruter og forretningskontakter med udlandet. Og man kan levende forestille sig, hvordan broen over Storå og senere hele byen har været knudepunkt for handel, markeder og møder fra nær og fjern. Det er disse forbindelser og en geografisk placering tæt på vejene til Tyskland og vandvejen til England, der har skabt Holstebros drivkraft gennem tiderne – og måske stadig gør på mange andre fronter, for eksempel i kulturlivet.”

Planlagte overraskelser
Programlederen fortæller at jubilæumsåret også skal bruges til at ‘teste bæreevnen’ for uventede møder, umage partnere og nye strømninger langvejsfra. Det lyder måske lidt kryptisk, men en af de mest velkendte fortællinger om kulturen i Holstebro, er netop et eksempel på, at kultur kan bygge bro, forklarer Morten Bramming:

– “Vi kender alle historien om Maren o æ woun, som kom til Holstebro midt i 60’erne. En klejn skulptur skabt af en berømt schweizisk kunstner og købt i Paris. Hun blev først mødt med skepsis, men blev til sidst kært folkeeje. Eller Odin Teatret og Eugenio Barba. En norsk teatertrup med en italiensk kunstner i spidsen, som senere blev et af Danmarks mest anerkendte teatre i udlandet. Måske bliver 2024 året, hvor vi lægger de første trædesten til fremtidens partnerskaber, erhvervseventyr eller kulturattraktioner. Noget vi kan give videre til næste generation, hvem ved?”

Fra kyst til fjord
Selvom det er et byjubilæum, skal 2024 også være en folkefest, der forbinder hele kommunen fra øst til vest. For Holstebro lever i kraft af oplandet og omvendt. Sådan har det været historisk set, især gennem landbrugets udvikling. Men fremtidens grønne omstilling og bæredygtige produktion sker som bekendt også i de åbne vidder.

– “Det er jo interessant, at den første skriftlige kilde med “Holstebro” handler om en gård i Vinderup og et kloster ved Sevel. Det hele hænger sammen, og der er forbindelser overalt. Vores håb er, at jubilæet kan være med til at styrke sammenholdet på tværs og bevidstheden om, hvad vi står på skuldrene af. Men der er overraskende stor enighed om, at jubilæet skal kigge lige så meget fremad som skue tilbage. Vi placerer fejringen midt på broen mellem fortid og fremtid, og det synes jeg er en styrke – og måske også et kendetegn for Holstebro-egnen?”

Lige nu er programlederen i gang med at oprette forskellige projektgrupper og aktivitetspuljer, som interesserede aktørerne snart kan søge. Om et par uger er der idéworkshop. Men kan du ikke vente så længe med dine input, er du velkommen til at kontakte Morten Bramming for en snak.

Læs mere

Kilde

Foto: ABW