Hee Menighedsråd
Sognegårdsvej 11
6990 Ulfborg
Tlf: 97495407