Med input fra en række tidligere udviklingsforum og møder med idrætslivet vil Holstebro Kommune gøre det nemmere at være bestyrelsesmedlem i de folkeoplysende foreninger. Især kasserere oplever benspænd og store mængder administration.

Alle foreninger har én. Han eller hun tegner ikke foreningen udadtil, men står for økonomien, mange administrative opgaver og deadlines. Og der er sjældent kampvalg om pladsen.

Kassereren i din forening lever måske en lidt usynlig tilværelse. Men faktisk er arbejdet med kontingent, regnskab og tilskud en af de vigtigste poster for at få hjulene og økonomien til at køre i en idrætsklub, spejderforening eller aftenskole.

Det arbejde vil Holstebro Kommune forsøge at gøre lettere med tips og trick, netværk og digitale redskaber. Kasserere fra såkaldte “folkeoplysende foreninger” er inviteret til infomøde og udviklingsforum 11. oktober, kl. 19.00-21.30 på Idrætscenter Vest. Her får foreningernes kassemestre input fra bl.a. DGI Vestjylland, Holstebro Bibliotek og Kultur og Fritid. Det er ét af flere møder med foreningslivet om temaer, der optager dem.

Hvad kan gøre opgaverne nemmere?
Bureaukrati presser mange foreningsaktive, og der er nok af benspænd for de folkeoplysende foreninger – fra digitaliseringskrav og dokumentation til bankgebyrer og hvidvaskregler.

Det er en udfordring, som Kulturministeriet lige nu er ved at se på, og Holstebro Kommune vil også holde gang i gnisten hos ildsjælene. Et af infoaftenens vigtige punkter bliver derfor at udpege to-tre lokale initiativer, som kan lette foreningernes administrative byrder.

– “Vi har en ambition om at gøre det nemmere at være frivillig i Holstebro Kommunes foreninger, som får støtte under folkeoplysningsloven. Nogle oplever bøvl, bureaukrati og krav, der ikke altid giver mening. Meget af det skyldes lovgivningen, som vi jo alle skal overholde, men der kan også være emner, hvor kommunen kan gøre livet lettere for bestyrelsesmedlemmerne og især kassererne. Det skal foreningerne være med til at pege på”, siger Louise Kjærsgaard Bertelsen, der betegner sig selv som kommunens ’tilskudsmoster’.

Hun vil nemlig også fortælle om Folkeoplysningslovens tilskud og frister i Holstebro Kommune til infomødet.

Hvad er en folkeoplysende forening?
Der er over 200 folkeoplysende foreninger i Holstebro Kommune, og det er typisk almindelige ikke-kommercielle foreninger inden for idræt, spejder, voksenundervisning, hobbyaktiviteter og kultur.

Foreningerne har faste aktiviteter med interesse for et bredt udsnit af befolkningen. Der er ingen optagelseskrav, alle kan melde sig ind i foreningen og deltage – og vedtægterne er godkendt af kommunen. Aktivt medborgerskab og demokratidannede aktiviteter er centrale værdier.

En forening kan søge om tilskud til aktiviteter, lokaler og uddannelse. Holstebro Kommune bruger ca. 18 mio. kr. om året på folkeoplysningsområdet.

Kilde

Foto: ABW