Hjemmeværnets Historiske Center
Sønderlandsgade 8
7500 Holstebro
Tlf. 25 38 68 78