Trine Pedersen er netop tiltrådt i en nyoprettet stilling som Holstebro Kommunes uafhængige borgerrådgiver.

Som borger kan det være svært at finde vej i offentlige “systemer” og forstå deres afgørelser – også de kommunale. Derfor opruster Holstebro Kommune kontakten og hjælpen til borgerne med ansættelsen af Trine Pedersen som uafhængig borgerrådgiver.

Stillingen finansieres af puljemidler fra Bolig- og Indenrigsministeriet. Og Trine er ansat af – og refererer direkte til – byrådet. Dermed er hun uafhængig af kommunens forvaltninger og afdelinger.

Vejleder og vejviser
Trine Pedersen har en rolle som bindeled og mægler og skal løbende:

  • Formidle og sikre en konstruktiv dialog mellem borgere og forvaltning.
  • Hjælpe borgere med at finde vej i “systemet” og forstå breve og afgørelser fra kommunen.
  • Vejlede borgere i forbindelse med sager og klager.
    Desuden skal hun årligt rapportere til byrådet og komme med eventuelle anbefalinger.

Erfaring med borgerkontakt
Trine Pedersen er godt klædt på til sin nye stilling. Som uddannet jurist færdes hun hjemmevant i love og paragraffer. Og fra tidligere stillinger ved Varde Kommune og Familieretshuset har hun stor erfaring i borgerkontakt samt konstruktiv dialog og konfliktmægling. Hun glæder sig til at komme i gang i sit nye job.

– “Jeg har et stort ønske om at indgå i et samarbejde med både borgere og kommunen, hvor vi i gensidig respekt kan videreudvikle Holstebro Kommune, så sagsbehandlingen bliver endnu bedre og borgernes tilfredshed endnu større”, siger Trine Pedersen.

Enighed i byrådet
Hendes erfaring og den seneste forskning peger på, at borgernes utilfredshed ofte skyldes, at de ikke føler sig hørt, eller at de ikke forstår begrundelsen for kommunernes afgørelser. Det er bl.a. derfor, at et enigt Holstebro Byråd vedtog at ansætte en borgerrådgiver.

– “En uafhængig borgerrådgiver gør det nemmere for vores borgere at henvende sig og blive hørt. Trine kan vejlede dem i svære og komplekse sager. Hun kan hjælpe dem med at få overblik og sammenhæng og med at komme i kontakt med relevante medarbejdere i forvaltningen”, siger borgmester H. C. Østerby.

Borgerne kan ringe til Trine på tlf. 96117010 tirsdag og onsdag kl. 9-16 samt torsdag kl. 8-17. Eller sende en e-mail til borgerraadgiveren@holstebro.dk Personligt fremmøde sker efter aftale.

Stillingen er på fuld tid og tidsbegrænset til 31. december 2024. Til den tid vil byrådet evaluere funktionen som borgerrådgiver og beslutte, om den skal gøres permanent.

Se mere

Foto: ABW