Der blæser mange vinde på erhvervs- og uddannelsesområdet, og agendaerne står i kø i en stadig mere omskiftelige verden: Klima, grøn omstilling, kvalificeret arbejdskraft, bæredygtigt byggeri, vedvarende energi og Power-to-X.

Holstebro Kommune vil derfor skabe en ny erhvervs- og uddannelsesstrategi sammen med det lokale erhvervsliv, ErhvervsForum Holstebro, erhvervsfremmeaktører og områdets uddannelsesinstitutioner.

Ambitionen er at strategien bl.a. bliver katalysator for partnerskaber omkring aktuelle dagsordner, hvor samspillet mellem uddannelse og erhverv er afgørende for vækst og udvikling i kommunen.

Men den skal også indfri det mere borgernære mål: At Holstebro Kommune forbliver et attraktivt sted at uddanne sig og arbejde.

Processen er designet til et bredt ejerskab
Udviklingen af den nye og omfattende strategi strækker sig over et år og vil – udover at involvere erhverv og uddannelser – også inddrage kulturinstitutioner, kommunen, civilsamfund, m.fl. Det kommer til at ske gennem en lang række aktiviteter, bl.a. workshops og interviews med repræsentanter fra kommunens erhvervsliv og uddannelser.

– “Hvis bæredygtig vækst skal være drivkraft for fremtidens erhvervsliv og uddannelsestilbud, bliver vi nødt til at løse udfordringerne sammen med alle relevante aktører. Strategien bliver meget mere end et dokument fra rådhuset og kommer til at bestå af konkrete handlinger, der på sigt kan slå rødder i lokalsamfundet. Vi skal alle have hænderne i det”, forklarer Torben Gudiksen, der er formand for Erhvervs- og Turismeudvalget.

Han understreger at strategien, udover at adressere de udfordringer, vi som samfund kigger ind i, også skal tænke i helheder og sociale bundlinjer, som fx studerende og unges mentale sundhed samt valg af uddannelse i forhold til erhvervslivets efterspørgsel.

Holstebro Kommune har allieret sig med Dansk Design Center (DDC) som ekstern facilitator af strategiprocessen. DDC stiller med et hold af erfarne specialister inden for innovationsprocesser og bæredygtig strategiudvikling. Lige nu er de indledningsvist ved at interviewe en række beslutningstagere for at afdække ‘landskabet’ i kommunen.

DDC skal bl.a. hjælpe med at udforske alternative og langsigtede fremtidsscenarier, som vil inspirere og engagere centrale kerneaktører til at være ambitiøse og konkrete i udviklingen af en fælles strategi for kommunens uddannelses- og erhvervsliv.

Kilde

Foto: ABW