Sønderlandsskolen
Sønder Alle 25
7500 Holstebro
Tlf: 96115920