Sorø Kunstmuseum og Holstebro Kunstmuseum har modtaget en generøs bevilling på 2.715.000 kr. fra Nordea-fonden. Midlerne er givet til gennemførelse af projektet »SANS! Nye verdener«, en ny sanselig tilbagevendende udstillingsrække med dertilhørende indsatser og aktiviteter for børn og voksne på de to kunstmuseer.

Under den fælles titel, ’SANS! Nye verdner’, vil museerne skabe udstillinger, som åbner kunsten og kunstmuseerne op for både børn og voksne og tilbyder et fælles sanseligt og engageret møde med kunst af høj kvalitet.

– “Med satsningen ønsker vi gennem billedkunsten at præsentere kunst, der pirrer sanselighed, kreativitet, leg og nysgerrighed på tværs af generationer. Samtidig ønsker vi at demonstrere, at et kunstmuseum kan fungere som en ramme, hvor der bliver fortalt historier og åbnet op for nye anderledes universer. Vi er derfor meget taknemmelige for den generøse støtte fra Nordea-fonden og den tiltro, fonden viser til vores sanselige udstillingsrække, der nu kan foldes helt ud”, udtaler Mathilde Helnæs, museumsinspektør på Sorø Kunstmuseum.

De tre kommende udstillinger i 2024, 2026 og 2028 udvælges på baggrund af et Open Call. Tematikken for den første udstilling FABRICA i 2024 er valgt og skal laves af billedkunstner Eva Steen Christensen og scenograf Nikolaj Danielsen. Denne udstilling har udgangspunkt i et intimt, hverdagsligt objekt, nemlig tekstilet: som tøj, stof, symbol, kommunikation og identitet og lægger stor vægt på genbrug og på, at udstillingen kan formes af brugerne.

– “Børnene er fremtidens kunst- og kulturbrugere, derfor vil vi gerne tilbyde en tidlig start med fokus på børns lige muligheder for at opleve og erfare kunst og kultur med nysgerrighed, aktiv deltagelse og medskabelse i fokus. Vi ønsker at forstærke museernes arbejde med det sanselige udstillingsformat, der spænder på tværs af generationer, men med særligt fokus på børn gennem inddragende udstillinger, som man kan indgå i rent sanseligt” udtaler Katrine Sofie Jepsen formidlingsinspektør på Holstebro Kunstmuseum.

Ikke al kunst må røres, hoppes på eller smages, men gennem ‘SANS! Nye verdener’ ønsker de to museer at skabe et kunstnerisk og sanseligt univers, der i tema og kunstnerisk udtryk relaterer sig til museernes samlinger og andre udstillinger. Dette gøres i forhåbningen om, at børnene fra en tidlig alder opdager, at deres engagement, tanker og blik er en helt central del af kunst-og kulturoplevelsen – også i de kunstoplevelser, hvor kunsten ikke må røres.

Projektet vil løbende blive evalueret og danne baggrund for inspiration og refleksion, der skal muliggøre, at erfaringerne fra ‘SANS! Nye verdener’ kan påvirke museernes virke.

FABRICA vises på Sorø Kunstmuseum (22.03.2024-11.08.2024) og på Holstebro Kunstmuseum (14.09.2024- 09.03.2025).

Fakta
Hvad: Nordea-fonden støtter udstillingsprojektet “SANS! Nye verdener” med en bevilling på i alt 2.715.000 kr.
Hvor og hvornår: Udstillingsprojektet består af tre kommende udstillinger, der åbner i hhv. 2024, 2026 og 2028. Den første udstilling, FABRICA, vises på Sorø Kunstmuseum (22.03.2024-11.08.2024) og på Holstebro Kunstmuseum (14.09.2024- 09.03.2025).

Kilde

Foto: ABW