Pressemeddelelse fra Kystdirektoratet:

Den fælles aftale mellem Kystdirektoratet og de fire vestkystkommuner Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted om beskyttelse af Vestkysten udløber ved udgangen af 2024. Tilladelsen til at udføre den kystbeskyttelsesindsats, der nu er i gang, blev truffet på baggrund af den miljøkonsekvensrapport, der blev udarbejdet for perioden fra 2020 til 2024.

For at arbejdet med kystbeskyttelsen kan videreføres efter 2024, skal der først være foretaget en vurdering af, hvordan den kommende kystbeskyttelse påvirker miljøet. En såkaldt miljøkonsekvensvurdering.

Alle borgere kan bidrage
– “Målet med miljøkonsekvensvurderingen er at få belyst påvirkninger fra kystbeskyttelsen, og hvis der er væsentlige, negative påvirkninger, vil vi tilpasse projektet, så vi mindsker eller helt undgår dem. Det er vigtigt, at vi kommer hele vejen rundt, når vi skal afgrænse, hvilke hensyn, der skal med i vurderingen, og derfor vil vi gerne have offentlighedens hjælp”, siger Lars Erik Olsen, der er projektleder i Kystdirektoratets drifts- og anlægsafdeling.

Kystdirektoratet inviterer derfor alle interesserede til borgermøde torsdag den 9. marts kl. 19-21 på Mindbo Centret, Skolegade 25 i Thorsminde. På mødet vil Kystdirektoratet fortælle om det påtænkte projekt og dets målsætning. Desuden vil der være orientering om kystdynamik, sikkerhed samt baggrund og proces for miljøvurderingen. Tilmelding er en god idé men ikke et krav.

Tilmelding til mødet kan ske på Kystdirektoratets hjemmeside: https://kyst.dk/nyheder/2023/februar/vi-inviterer-til-borgermoede/

I løbet af foråret vil der desuden blive inviteret til et møde for foreninger og interesseorganisationer.

Oplæg til debat
Som led i miljøvurderingsprocessen har Kystdirektoratet udgivet et debatoplæg. Her lægges der blandt andet op til debat om, hvilke konkrete hensyn til befolkning, landskab og natur, som bør indgå i planlægning og udførelse af kystbeskyttelsen. Debatoplægget kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside: https://kyst.dk/projekter/kystbeskyttelse-2025-2039/lodbjerg-nymindegab/miljoekonsekvensvurdering-for-kystbeskyttelsen-lodbjerg-nymindegab/

Kilde

Foto: ABW