Friluftsliv er populært som aldrig før. 37 procent af befolkningen har været mere ude i den danske natur i løbet af sommeren, end de plejer, 48 % har været lige så meget ude som de plejer. Det viser en rundspørge, som Kantar Gallup har foretaget for Friluftsrådet. Det er især de unge mellem 18 og 35 år, der har været mere ude i naturen.

Mange danskere har udnyttet sommerferien til at udforske den danske natur. Det viser en ny undersøgelse som Kantar Gallup har foretaget for Friluftsrådet. Hele 37 procent af befolkningen har været mere ude i den danske natur i løbet af sommeren, end de har været tidligere somre.

Det er især de unge, som har fået øjnene op for friluftslivet. 44 procent af de 18-35-årige angiver, at de har været mere ude i naturen denne sommer, end de plejer.

Udviklingen vækker begejstring i Friluftsrådet, men det er vigtigt at fastholde danskernes interesse for at dyrke friluftsliv og opleve naturen, lyder det fra formand Niels-Christian Levin Hansen.

“Friluftslivet har momentum som aldrig før, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at fastholde den store interesse for natur og friluftsliv, der er opstået i kølvandet på COVID-19. Det kræver blandt andet, at der er gode muligheder for at færdes i naturen og dyrke forskellige aktiviteter i den, og at der er tilgængelige naturområder tæt på, hvor folk bor,” lyder det fra Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet.

Vi holder mere af naturen, når vi færdes i den
Selvom COVID-19 har været hovedårsagen til at mange har tilbragt sommeren i den danske natur, så er der noget, der tyder på, at oplevelserne har gjort varigt indtryk. 61 procent af dem, der har været mere ude i naturen i løbet af sommeren, angiver, at de er kommet til at holde mere af den danske natur.
Friluftsrådets formand peger på, at gode muligheder for at oplevelse naturen kan være med til at sikre folkelig opbakning til tiltag, der skal skabe en rigere natur i Danmark.

“Rundspørgen viser, at når vi kommer ud i naturen og har gode oplevelser derude, så kommer vi også til at holde mere af den. Derfor er det vigtigt, at befolkningens muligheder for friluftsliv tænkes med i fremtidige naturtiltag, for når vi har et nært forhold til naturen, så får vi også lyst til at passe godt på den,” siger Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet.

Unge prøver nye friluftsaktiviteter
Ifølge rundspørgen har 11 procent af danskerne i løbet af sommeren prøvet nye friluftsaktiviteter, som kajak, mountainbike, ridning, surfing eller vandreture. Også her, er det især de unge, der fået interesse for friluftsliv. Blandt de 18-35-årige er det en femtedel, der har prøvet en eller flere nye friluftsaktiviteter.

Fakta: Det viser undersøgelsen
• 37 procent af respondenterne angiver, at de har været lidt eller markant mere ude i den danske natur denne sommer i forhold til tidligere somre. 48 procent svarer, at de har været lige så meget ude i naturen, og 13 procent har været mindre ude i naturen, end tidligere somre.
• Det er især de unge på 18-35 år, der har fået øjnene op for friluftslivet. Her er det 44 procent, der har været mere ude.
• 62 procent af dem, der har været mere ude i naturen end de plejer, angiver, at deres oplevelser i naturen i sommeren 2020 har betydet, at de holder mere af den danske natur, end de gjorde før.
• 51 procent af dem, der har været mere ude i naturen end de plejer, angiver, at deres oplevelser i naturen i sommeren 2020 har betydet, at de har fået større viden om Danmarks natur.
• 11 procent af danskerne har i løbet af sommeren prøvet ny friluftsaktiviteter som kajak, mountainbike, ridning, surfing, vandreture eller andre aktiviteter i det fri.
• Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Friluftsrådet blandt 1500 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover.