Mandag havde Holstebro Kommune besøg af Louise Schack Elholm, minister for landdistrikter og dermed ministeren med ansvar for den fysiske planlægning. Hun fik præsenteret Holstebro Kommunes planer for erhvervsudvikling, arbejdspladser og fremtidsudsigterne for at blive et stærkt, grønt energi-knudepunkt med udgangspunkt i 400 kV-transformerstationen ved Idomlund.

I denne landsdel findes nogle af Danmarks bedste vind-ressourcer – både til lands og til havs. Den lokale opbakning er afgørende for en succesfuld udnyttelse af de grønne ressourcer. Det gælder både den private investering og den kommunale mulighed for og vilje til bl.a. planlægning. Med Holstebro, Lemvig og Struer samlet set har man i Nordvestjylland optimale forudsætninger kombineret med stærk vilje og handlekraft. For at man kan udnytte de ressourcer bedst muligt er det vigtigt, at man allerede i 2028 kan udnytte mulighederne hurtigt og effektivt med et brintrør fra Idomlund ned gennem Jylland til tyske forbrugere. Det ønske blev også tydeligt for ministeren under dagens møde.

På Holstebro Rådhus mødtes Louise Schack Elholm med bl.a. borgmester H.C. Østerby, formand for Teknisk Udvalg, Kenneth Tønning og direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og hun blev præsenteret for spændende projekter, perspektiver og fremtidsudsigter, dels de vanskelige dilemmaer. Herefter tog delegationen videre til Idomlund, hvor forberedelserne til den grønne fremtid er i fuld gang.

Kilde

Foto: ABW