Danmarks Statistik skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om affolkning af små byer:

BYOPGØRELSEN 1. JANUAR 2019

I langt de fleste sjællandske, fynske samt i en del jyske kommuner faldt folketallet i kommunernes små byer (inkl. landdistrikterne) med op til 5 pct. pr. 1. januar 2019 sammenlignet med 2010. I Nordjylland, med undtagelse af Aalborg og Rebild Kommuner, og ned langs hele vestkysten, med undtagelsen af Esbjerg og Varde, faldt kommunernes små byers folketal mellem 5 pct. og 16 pct. Folketallet i de små byer i Lolland, Morsø, Langeland, Lemvig, Bornholm og Ærø Kommuner er faldet med mellem 10 og 16 pct. I Aarhus og Odense Kommune og flere kommuner omkring Aarhus og i Hovedstadsregionen samt Stevns og Fanø Kommuner steg folketallet i kommunernes byer med op til 2.000 indbyggere (inkl. landdistrikterne).

Den gennemsnitligt ældste befolkning bor i byer med mellem 5.000 og 9.999 indbyggere pr. 1. januar 2019 og har en gennemsnitsalder på 44,1 år. Den gennemsnitligt yngste befolkning på 37,6 år lever i tre store byer nemlig Aarhus, Odense og Aalborg. Landdistrikterne havde med 42,5 år den yngste befolkning sammenlignet med byer med op til 20.000 indbyggere.

ALDERSGENNEMSNITTET I LANDDISTRIKTERNE STEGET MED 3,7 ÅR

Gennemsnitsalderen i landdistrikterne er sammenholdt med 1. januar 2010 steget med 3,7 år. Aldersgennemsnittet i hovedstadsområdet er faldet med 0,1 år sammenholdt med 2010 og er faldet fra 38,2 i 2010 til 38,1 i 2019. I hele perioden 2011 til 2018 lå aldersgennemsnittet på 38 år.

FÆRRE INDBYGGERE I LANDDISTRIKTERNE OG FLERE I HOVEDSTADSOMRÅDET

I løbet af 2018 er befolkningen i landdistrikterne faldet med 2.647 personer eller 0,4 pct. til nu at ligge på 690.776 personer. Landdistrikternes befolkning udgør 11,9 pct. af hele befolkningen pr. 1. januar 2019. Den fordeler sig med 10,3 pct. i bebyggelser med mellem 1 og 99 indbyggere og. 1,6 pct. i bebyggelser med mellem 100 og 199 indbyggere. I hovedstadsområdet og de tre store byer steg antallet med hhv. 0,9 pct. og 1,3 pct.