Der var mange smil og håndtryk og mange gange “tak” og “tillykke” i Byrådssalen onsdag eftermiddag. Det var nemlig store prisuddelingsdag.

Social- og Sundhedsudvalgets formand, Jens Kristian Hedegaard, indledte ceremonien med at slå fast, at alle frivillige fortjener ros og anerkendelse for at bruge tid på at glæde andre.

Derefter delte han anerkendelse og priser ud til frivillige, som har gjort en særlig indsats, der er kommet udsatte, ældre, handicappede og demente til gavn.

Udsatterådsprisen blev tildelt ‘Forældrerådet for udfordrede børn og unge i Holstebro Kommune – FUBU’ for deres kæmpe indsats for børn, unge og deres forældre. På kun et år har de skabt et talerør, netværk og fællesskab for udfordrede familier. Et fællesskab, der arrangerer aktiviteter, hjælper og støtter og indgår i positiv dialog med bl.a. fagfolk og kommunen om familiernes udfordringer og behov.

Demensprisen blev overrakt til Anders Beck for hans utrættelige indsats gennem mange år. Siden 2009 har han været en meget aktiv ildsjæl i Café Sommerfuglen, der hører til i Colstruphuset i Holstebro. Og da caféen var lukket under corona-pandemien, ringede han rundt til brugerne og sørgede for, at de ikke var ensomme. Han udbreder også viden og afliver fordomme om demens ved at holde foredrag.

Handicapprisen modtog Keld Schmidt Laursen for hans store indsats i den lokale afdeling af foreningen Bedre Psykiatri. Han afholder gruppemøder for pårørende og er en stor støtte for dem, der møder op. Han arrangerer foredrag med folk, der fortæller om deres liv og udfordringer. Og han repræsenterer foreningen og taler de pårørendes sag i medierne, på messer og andre steder, hvor muligheden byder sig.

Ældreprisen gik til Nr. Feldings Handymænd for at gøre en stor forskel for ældre og borgere generelt i lokalsamfundet. De har lagt et kæmpe arbejde i at genrejse købmandsbutikken, så ældre borgere kan blive boende i byen og stadig selv købe ind. Desuden har de blandt andet etableret krolfbane og bygget klubhusskur, skur til hallen og skjulere til både hallens og børnehavens skraldespande.

Der var i alt 18 indsendte nomineringer til de fire priser. Priserne består af et diplom, en buket og en vase. Ceremonien sluttede med et traktement og hygge i rådhusets kantine.

Kilde

Foto: ABW