Holstebro Kommunes Børne- og Familieudvalg har opfordret skolerne til at udbygge samarbejdet med erhvervslivet og i højere grad tilbyde de ældste elever at komme i erhvervspraktik. Udvalgsformand håber, at virksomhederne er klar til at åbne dørene for de unge.

Erhvervspraktik giver unge mulighed for at prøve sig selv af, måske udforske en interesse og samtidig stifte bekendtskab med en rigtig arbejdsplads. Forhåbentlig bliver de klogere på sig selv og på samfundet – og måske endda inspireret til at vælge retning efter folkeskolen.

Derfor opfordrede Holstebro Kommunes Børne- og Familieudvalg tidligere på året alle kommunens folkeskoler til at tilbyde elever i 8. og 9. klasse at komme i erhvervspraktik. Indtil nu har det nemlig kun været et fast tilbud på et par af skolerne, mens det på de øvrige skoler har været noget, der skulle aftales konkret med den enkelte elev.

Skolerne har taget godt imod politikernes opfordring, så erhvervspraktik fra dette skoleår nu er et tilbud for alle elever i kommunens 8. og 9. klasser. Det glæder formanden for Børne- og Familieudvalget, Klaus Flæng.

– “Der er også en verden uden for klasselokalet, og gennem erhvervspraktik har vi mulighed for at give vores unge erfaring med arbejdslivet. Det gælder, hvad enten de vil afprøve deres drømmejob, er i tvivl om hvad de skal efter folkeskolen, eller de trænger til fornyet energi og motivation. I alle tilfælde er erhvervspraktik en rigtig god lejlighed til at overveje ens interesser og muligheder”, siger han.

Opfordring til virksomhederne
Med udsigten til at flere elever skal i erhvervspraktik, står skolerne nu med en positiv udfordring i forhold til at finde praktikpladser til eleverne. Udvalgsformanden inviterer derfor lokale virksomheder til at melde sig på banen som praktikværter og give de unge en god – måske første – oplevelse med arbejdsmarkedet.

– “Vi vil gerne opfordre virksomheder, som har mulighed for at tage elever i erhvervspraktik, til at kontakte vores skoler eller tage godt imod eleverne, hvis de henvender sig. Hvis de åbner dørene for vores unge, kan erhvervspraktikken forhåbentlig også være et godt udstillingsvindue for den enkelte virksomhed og branche, når de unge på et tidspunkt skal vælge retning og karrierevej”, siger Klaus Flæng.

De enkelte skoler afholder praktikforløb på forskellige tidspunkter hen over skoleåret. Interesserede virksomheder opfordres til at kontakte skolerne – oplysninger om tidspunkter og skolernes kontaktoplysninger er samlet herunder.

Kontakt til skolerne og praktikuger
Rolf Krake Skolen: Per Skovgaard, 9611 6303 – uge 14

Ulfborg Skole: Pia Skaaning, 9611 5508 – uge 41

Tvis Skole: Carsten Yding, 9611 5840 – uge 46

Sønderlandsskolen: Henrik Sterner, 9611 5923 – uge 41

Ungdomsskolen: Anette Amby, 9611 6765 – løbende

Specialkompetence Holstebro: Gitte Loftager, 9611 5338 – løbende

Mejrup Skole: Betina Rolighed Dalsgård, 9611 5803 – uge 6 + maj/juni

Nørre Boulevard Skolen: Heidi Frydendal, 9611 5970 – uge 6

Kilde

Foto: ABW