Friluftsrådet har med Udlodningsmidler til Friluftsliv uddelt 13,4 mio. kr. til 170 projekter over hele landet. Projekterne skal forbedre de fysiske rammer for friluftsliv, skabe bedre muligheder for friluftsliv for børn og unge og udvikle mulighederne for vandfriluftsliv. I Region Hovedstaden er der givet 2,4 mio. kr. til 34 projekter.

Mobile grejbaser, skolehaver i byerne, oppustelige kanoer, nye overnatningsmuligheder i det fri og naturoplevelser for mennesker med særlige behov.

Det er noget af det, som Friluftsrådet har givet tilskud til med Udlodningsmidler til Friluftsliv. I Region Hovedstaden er der givet 2,4 mio. kr. til 34 projekter, og på landsplan er der i alt bevilget 13,4 mio. kr. til 170 projekter i 64 kommuner.

Projekterne fordeler sig på tre temaer: Fysiske rammer for friluftsliv, vandfriluftsliv, og børn og unges friluftsliv. Knap halvdelen af de støttede projekter er målrettet børn og unges friluftsliv, mens en anden betydelig del af projekterne omhandler etablering af friluftsfaciliteter såsom bål-/madpakkehytter, sheltere, både- og badebroer og stier.

Bæredygtighed vigtigt parameter
I støtten til fysiske faciliteter i naturen har Friluftsrådet haft fokus på at støtte projekter, hvor der er indtænkt bæredygtighed.

For eksempel ved brug af miljøcertificerede materialer, forskellige tiltag for at øge biodiversiteten lokalt, og deleordninger, hvor friluftsudstyr udlånes til en bred målgruppe. Således er 24 af de støttede projekter på landsplan grejbaser.

“I takt med at vi bliver flere naturbrugere, stiger behovet for at understøtte et bæredygtigt friluftsliv. Det er derfor glædeligt, at vi kan bevillige støtte til projekter, hvor der tages hensyn til natur og miljø,” siger Winni Grosbøll.

De støttede projekter spænder vidt: Fra naturaktiviteter for børn og unge på Kvindekrisecenter Bornholm til et naturgenopretningsprojekt med udplantning af ålegræs på Djursland.

“Jeg glæder mig over mangfoldigheden af projekttyper, hvor frilufts- og naturaktiviteter indgår i en lang række forskellige sammenhænge og formål, både af almennyttig karakter og i form af tiltag for målgrupper med særlige behov”, siger Winni Grosbøll.

Gode projekter i Region Hovedstaden
Der er mange gode initiativer blandt de 34 projekter, der har fået tilskud i Region Hovedstaden.

Eksempelvis har Græse og Sigerslevvester Sogne i Frederikssund fået 250.000 kr. til etablering af en grussti i forbindelse med skovrejsning på 10 hektar tidligere landbrugsjord, som gør, at det bliver muligt at gå ture i den nye skov.

Derudover har Hundested Skole fået 49.000 kr. til undervisningsforløb, hvor elever i kommunens 5. klasser får praktisk erfaring og viden om naturpleje i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

I København er der givet 100.000 kr. i støtte til Maritime Architecture Studio ApS, som vil etablere en flydende klatrevæg i Københavns Havn, der designes, så den kan bruges af alle klatrere – uanset niveau.

Friluftsrådet har i alt modtaget 367 ansøgninger, og cirka 66 procent af de bevilligede midler går til foreninger og organisationer.

Udlodningsmidler til Friluftsliv er en del af overskuddet i Danske Lotteri Spil og Det Danske Klasselotteri.

Tilskud fordelt på regioner
Hovedstaden: 34 projekter, 2.431.700 kroner
Midtjylland: 52 projekter, 4.954.800 kroner
Nordjylland: 22 projekter, 1.105.200 kroner
Syddanmark: 29 projekter, 1.977.700 kroner
Sjælland: 33 projekter, 2.979.300 kr.

Se alle bevillingerne her

Har du en god idé til et projekt? Næste ansøgningsfrist er 15. september 2024.
Se mere om, hvordan du søger

Foto: ABW