Struer, Herning og Holstebro kom​muner søger plejefamilier

Man vil gerne fortælle om, hvad det kræver – og hvad det giver jer som familie. Så kom og mød bl.a. tidligere plejebørn, erfarne plejefamilier og Socialtilsyn Midt, når man holder fælles markedsdag. Det er helt uforpligtende.

Markedsdag for nye plejefamilier:

Fredag 16. juni 2023 kl. 14 -17
i Rådhushallen, Kirkestræde 11, Holstebro

Du er også velkommen til at kontakte kommunernes familieplejekonsulenter for at høre mere.

Erling Skjøtt Bro, Herning Kommune (4025 1908)
Sonja Alstrup og Lise Jakobsen, Struer Kommune (9684 8555)
Nina Langgård Jørgensen og Margit Munk-Hansen, Holstebro Kommune (2160 7141)

Kilde

Foto: ABW