Antallet af indlæggelser og varigheden af indlæggelserne er faldet. Borgerne har fået mere stabilitet og ro i deres hverdag – og dermed et bedre grundlag for forandringer og nye livsmuligheder. Og medarbejderne bakker i stor stil op om projektet.

Det er hovedkonklusionerne i evalueringen af det 1½-årige MPO-projekt (Midlertidige Psykiatriske Omsorgspladser). Evalueringen er foretaget af Metodecentret.

Målgruppen er borgere, som har psykiatriske lidelser og et samtidigt misbrug af rusmidler. Formålet er at skabe stabilitet i deres liv og undgå, at de gang på gang bliver indlagt og udskrevet fra psykiatrien.

Projektet er forløbet i et godt samarbejde mellem kommunens Social og Sundhed og Regionspsykiatrien Gødstrup samt med penge fra Socialstyrelsen. Selv om projektet nu er slut, fortsætter kommunen.

– “Vi har været glade for samarbejdet med regionspsykiatrien. Selv om det nu er slut i forhold til det konkrete projekt, så er resultaterne af forløbet så gode, at vi går videre med to midlertidige psykiatriske omsorgspladser på Specialcenter Skovvang og med den opsøgende, forebyggende indsats”, siger Jens Kristian Hedegaard, Social- og Sundhedsudvalgets formand.

Han lægger vægt på, at indsatsen har fokus på basal omsorg i en tryg og fleksibel ramme, hvor der er plads til borgernes individuelle behov og formåen.

– “Vi kommer i kontakt med borgere, som det er svært at hjælpe med de hidtidige tilbud. Vi kan støtte dem i at få en mere stabil hverdag, blive udredt, velmedicineret og opnå en bedre helbreds- og sundhedstilstand”, fortæller Jens Kristian Hedegaard.

De midlertidige psykiatriske omsorgspladser er inspireret af de akutpladser, som Holstebro og flere kommuner har etableret på det somatiske område.

  • Projektets fulde navn er ‘Midlertidig Psykiatrisk Omsorgsplads og Fra Zoneindsats til Samstemt forløb’.
  • Medarbejderne koordinerer borgernes kontakt til forskellige instanser. De kan ledsage borgerne til møder, samtaler og undersøgelser i fx Regionspsykiatrien Vest.
  • På de to midlertidige omsorgspladser har brugerne mulighed for at opholde sig i op til otte uger.
  • Siden starten i 2021 har 40 borgere været en del af projektet. Heraf har 16 været indskrevet på en omsorgsplads.
  • Fokus er på at nå de mest udsatte borgere med omsorg, der er tilrettelagt fleksibilitet og smidigt.

Læs mere om projektet

Kilde

Foto: ABW