Holstebro Kommune har efter et udbud valgt firmaet Mortalin til at stå for rottebekæmpelsen i kommunen i de næste fire år. Aftalen gælder fra 1. marts 2023.

Aftalen tager udgangspunkt i kommunens såkaldte rottehandleplan. Her er de tre fokusområder at sikre en effektiv rottebekæmpelse, sørge for at kommunikere med kommunens borgere og at forebygge forekomst af rotter. Det har derfor været væsentlige kriterier i udvælgelsen af den nye samarbejdspartner.

– “Vi har især lagt vægt på at sikre en god kvalitet i bekæmpelsen og på at inddrage borgerne, når der bliver konstateret rotter. Et godt samarbejde mellem kommunen, rottebekæmperen og borgerne er nemlig nøglen til effektiv rottebekæmpelse. Vi er derfor glade for den nye aftale”, siger chef for Natur, Miljø og Byggesag, Torben Mølgaard.

Mortalin har mange års erfaring på området og er kendt for at levere en høj kvalitet omkring forebyggelse, information og bekæmpelse af rotter. Firmaet ser også frem til samarbejdet med Holstebro Kommune.

– “Et velgennemarbejdet udbudsmateriale har dannet grundlag for vores beskrivelse af opgaven, og de indledende dialoger med kommunen omkring ønsker og forventninger tyder på et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen, så vi i fællesskab kan levere god service baseret på viden, erfaring og med borgeren i centrum, siger servicechef Peder Egestrand.

Der er desuden tænkt bæredygtighed ind i udbuddet. Mortalin vil begynde at anvende elbiler i rottebekæmpelsen, og gift skal – for at forebygge at rotterne bliver resistente – kun benyttes i de tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt for at blive rotterne kvit.

Udbuddet af rottebekæmpelsen er sket i samarbejde med Lemvig Kommune. I alt syv firmaer bød ind på opgaven.

Rotter skal altid anmeldes til kommunen
Rotter er uønskede skadedyr, der både kan overføre smitsomme sygdomme til mennesker og lave skader på ejendomme – med store konsekvenser for både sundhed og økonomi.

Derfor skal rotter eller tegn på rotter altid anmeldes til Holstebro Kommune, som i samarbejde med Mortalin vil sikre hurtig og kvalificeret hjælp. Rottebekæmperen vil forsøge at finde årsagen og rådgive borgeren om forebyggende tiltag samt følge op, indtil problemet er løst.

Men den enkelte borger og grundejer kan også selv gøre en indsats for at forebygge rotter. Ved at rottesikre boligen og sørge for at der ikke er adgang til spiseligt affald eller føde, kan man langt hen ad vejen undgå rotter.

Anmeldelse af rotter kan ske via Holstebro Kommunes hjemmeside, hvor der også er gode råd til at forebygge og bekæmpe rotter: www.holstebro.dk/rotter

Kilde