Resultatet af den såkaldte 1 års gennemgang efter overtagelsen af et nyt byggeri betyder, at Holstebro Svømmecenter lukker i uge 40 og 41 for at lave nødvendige reparationer og udbedre fejl og mangler.

Holstebro Kommune overtog den 1. oktober 2022 det nyrenoverede Holstebro Svømmecenter. Efter et års brug er det normal procedure at gennemgå bygninger og faciliteter for eventuelle fejl og mangler, som er omfattet af den tidligere ejers garanti.

I forbindelse med 1 års gennemgennemgangen fandt Teknik og Miljø en del mangler, der kræver nødvendig reparation eller udskiftning. Og dermed en længere udbedringsperiode end forventet.

Garantireparationer
Det er blandt andet utætheder i overløbsrenden på 50 meter bassinet, gelændere der skal males om, behov for et nyt linoleumsgulv samt klinker ved børnebassinnet, der skaller af og derfor skal udskiftes. Det arbejde kommer til at støve så meget, at de øvrige bassiner skal dækkes til eller tømmes for vand.

Der er tale om ikke-kritiske fejl og mangler, som ifølge reglerne først kan fikses efter et år.

Normalt har håndværkerne et par måneder til at udbedre fejl og mangler efter en 1 års gennemgang af en bygning. Holstebro Svømmecenter ønsker dog ikke at sprede garantireparationerne og håndværkerarbejdet over længere tid end højst nødvendig, men at få det hele overstået på én gang. Der er derfor lukket i uge 40 og uge 41.

Holstebro Svømmecenter beklager meget de gener, som lukningen giver brugerne. De faste klubber, skoler og hold har fået besked.

Kilde

Foto: ABW