Slip for slemme ulykker, sure medborgere og en grim regning: Klip din hæk, dine buske og træer og lug ukrudtet fra fortovet.

Det er træls og farligt, når vildtvoksende hække, planter, træer og ukrudt spærrer det meste af fortovet, stien, rabatten eller vejen og tager udsynet for trafikanter.

Derfor har alle grundejere i byer og på landet en lovbestemt pligt til at klippe hæk, træer og anden bevoksning og til at holde fortovet rent for ukrudt og rabatten fri for beplantning. Så kan både kørende og gående – og for den sags skyld naboen – færdes frit og sikkert.

Desuden er det muligt for kommunen og staten at vedligeholde vejene. Og forsyningsselskaberne kan frit komme til lysmaster, brandhaner og andet forsyningsudstyr.

Hvor meget? – i byen
Du skal klippe og beskære, så:

  • Vejskilte og signalanlæg er synlige og fri for grene.
  • Beplantningen/hækken er klippet ind til skel.
  • Beplantningen er 2,75 meter over fortov, 3 meter over stier og 4 meter over vejbanen.

Er du i tvivl om, hvor skellinjen går, kan du som udgangspunkt regne med, at det er bag lysmaster, vejskilte eller andet vejudstyr.

Hvor meget? – på landet
På landet skal du yderligere være opmærksom på, at:

  • Frihøjden over vejbanen og rabatten er minimum 4 meter.
  • Der minimum er 1 til 1,5 meter fra beplantningen til vejbanen.
  • Ved grøfter skal beplantningen tilbage skæres til bagkant af grøften.

Hvornår?
Glem alt om gamle anbefalinger og husmandsråd. Det er nemt for dig med grund ud til vej, sti og fortov at huske, hvornår du skal klippe, beskære og luge. Det skal du ifølge loven, når det er tiltrængt. Derfor skal du måske gøre det mere end én gang om året.

Klipper du ikke din hæk og anden beplantning, har kommunen mulighed for at udføre arbejdet på din regning. Først sender kommunen et forvarsel. Hjælper det ikke, udsendes et påbud med en dato, hvor arbejdet skal være udført. Er arbejdet stadig ikke udført, gør kommunen arbejdet på grundejerens regning.

Kommunens arealer og biodiversiteten
Kommunen er også i gang med at beskære de steder, hvor hensynet til sikkerheden tilsiger det. Andre steder undlader vi at beskære for at sikre størst mulig biodiversitet. Trafik, Park og Skov forventer, at alle relevante kommunale beplantninger er klippet midt i august.

Se de generelle retningslinjer for beskæring

Foto: ABW