Holstebro Byråd uddeler onsdag den 22. februar 2023 kommunens priser på social- og sundhedsområdet. Derfor anmoder byrådet kommunens borgere om at komme med forslag til modtagere af priserne for 2022.

Formålet med priserne er at anerkende den frivillige og særlige indsats, der er kommet kommunens borgere til gavn.

Hvem kan modtage priserne?
Priserne kan tildeles en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for udsatte borgere, borgere med et handicap, ældre borgere og borgere med demens i Holstebro Kommune.

Prismodtagere kan fx være en person eller gruppe, som har:

  • Bidraget til at udnytte potentialet hos ovennævnte personer/grupper.
  • Gjort en indsats inden for foreningslivet.
  • Igangsat nye initiativer.

Sådan gør du
Indstillinger til priserne skal være Social og Sundhed i hænde senest mandag den 30. januar 2023 kl. 8.00 og kan sendes pr.:

  • Mail til sundhed@holstebro.dk eller
  • Post til Holstebro Kommune, Social og Sundhed, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Forslaget skal være kort og begrundet.

Priserne uddeles onsdag den 22. februar af formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Jens Kristian Hedegaard.

Se mere 

Kilde

Foto: ABW