Den nye moderne LED-julebelysning i Holstebros midtby er så energioptimeret, at det nærmest ingen betydning vil have på elforbruget at slukke for julelyset. Dog vil lyset kun blive tændt i de mørke timer morgen og aften, og samtidig udsættes tændingen med tre uger.

Pressemeddelelse fra Holstebro Handelstandsforening 

En ny beregning viser, at julebelysning i hele byen vil bruge 13,04 kwh i timen, og med dagens pris på strøm i skrivende stund, som er 3,24 kr., vil det betyde, at man taler om cirka 42 kroner i timen for den samlede julebelysning i Holstebro Midtby. Det, har bestyrelsen i Holstebro Handelsstandsforening vurderet, er så minimalt, at værdien ved at slukke lyset helt alene ville være symbolsk.

Overfor dette står en detailhandel, som har været hårdt ramt af corona og de mange tvangslukninger, inflation og nu også stigende energipriser.

Bestyrelsen har derfor haft nøje overvejelser, og i samråd med andre handelsbyer valgt at tænde for julelyset. Overvejelserne har været mange. Herunder, hvad det vil sige at tage medansvar. Det som under corona-krisen blev døbt ”at vise samfundssind”. Her er nogle af overvejelserne:

  • At vise samfundssind er også at sikre vores hårdt prøvede detailerhverv, som har lidt under tvangslukninger, corona og krig med dertilhørende inflation, som er virkelig hård kost. Desværre en ”perfekt storm”, som giver massive økonomiske udfordringer.
  • At vise samfundssind er også at sikre jeres og detailhandlens julehandel, så der kan betales skattekroner tilbage til samfundet, samt det faktum at virksomhederne kan betale deres kraftig stigende elpriser, både i butikken, men også privat.
  • At vise samfundssind er også at skabe lys i mørket, vi har om nogen, alle brug for et lyspunkt mentalt samt fysisk – da vores belysning jo også skaber tryghed i aften timerne.

 

Holstebro By har i mange år været kendt for et fantastisk handelsliv, og det vil man også være i fremtiden. Så derfor har Holstebro Handelsstandsforening gennem de sidste mange år løbende investeret i nyt julebelysning, sådan at der hele tiden kan tændes belysning, som består af den bedste LED teknologi på markedet – og det er alle stolte af. Alternativet ved evt. at slukke lyset, vil have fatale økonomiske konsekvenser for detailhandlen, det kulturelle liv samt i sidste ende kommunens økonomi.

Holstebro Handelsstandsforening opfordrer til at tingene sættes i dette perspektiv, og at der ikke kun fokuseres på symbolske energibesparelser. Alternativet til en god julehandel for byens detailerhverv ville ikke være til at bære.

Opfordringen er derfor at komme ud i julehandlen og nyde den smukkeste belysning der findes, de flotteste bygninger, der er belyst – og så for resten huske at slukke lyset derhjemme imens, for hvis alle gør det, så betyder det langt mere end de få Kwh, som julebelysningen belaster.

Kilde

Foto: ABW