Holstebro Kommune har i øjeblikket et hændelsesforløb vedr. tre børn i indskolingen på Nørre Boulevard Skolen. Skolelederen har orienteret skolens forældre.

Holstebro Kommune har i øjeblikket et hændelsesforløb vedr. tre børn i indskolingen på Nørre Boulevard Skolen.

Hændelsesforløbet er håndteret i henhold til gældende regler og retningslinjer – herunder vores lovpligtige beredskabsplan – i samarbejde med relevante myndigheder som politiet og Børnehus Midt.

Skolelederen på skolen har i dag sendt følgende besked til skolens forældre:

“Kære forældre”

“Vi har i øjeblikket et hændelsesforløb vedr. tre børn i indskolingen, som forståeligt nok har givet anledning til utryghed hos nogle forældre. Hændelsen har ligeledes været omtalt i medierne.
Det er helt forståeligt, at et sådant hændelsesforløb giver anledning til spørgsmål og usikkerhed.
Vi er altid opmærksomme på at skabe en tryg skoledag for jeres børn, og vi er meget kede af det ulykkelige hændelsesforløb, der er lige nu.
Holstebro Kommune har fuldt fokus på at tage hånd om alle de direkte involverede parter, og er i dialog med dem om det videre forløb. Vi kan desværre ikke kommentere på det konkrete hændelsesforløb af hensyn til de involverede parter og vores tavshedspligt.
Hvis jeres barn får viden om hændelsesforløbet, vil jeg anbefale, at I siger, at alle voksne gør, hvad de kan for at hjælpe.”

Kilde

Foto: ABW