Plug Power Idomlund Denmark er ét af seks vinderprojekter i Energistyrelsens milliardudbud, som skal kickstarte dansk produktion af grøn brint. Projektet får mere end 100 millioner kroner i støtte til at etablere et PtX-anlæg.

Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:

Branchen har vist stor interesse for at få del i de 1,25 milliarder kroner, som er sat af til at kickstarte dansk produktion af grøn brint. Der blev afgivet bud for mere end 4 milliarder kroner, og vinderne af det statslige udbud blev Plug Power Idomlund Denmark, European Energy/Vindtestcenter Måde K/S, European Energy/Padborg PtX ApS, Electrochaea/Biocat Roslev, European Energy/Kassø PtX Expansion ApS samt HyProDenmark/Everfuel.

– “I dag er en stor dag, hvor vi får sat endnu mere gang i det danske brinteventyr. Vi investerer massivt i en teknologi, der omdanner grøn strøm til brint og til brændstoffer, som kan få fly på vingerne og hældes i tanken på et skib. Det er klimahandling, der kan hjælpe både Danmark og vore europæiske naboer af med fossile brændsler som kul, gas og olie og bringe os nærmere klimamålene. Jeg er glad for, at branchen har vist så stor interesse for at komme i gang”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

PtX-udbuddet er et vigtigt skridt til at sætte skub i den danske brintindustri og understøtte det enorme potentiale, som Danmark har for at producere bæredygtige brændstoffer på basis af brint fremstillet ved hjælp af strøm fra vindmøller og solceller.

PtX, eller Power-to-X, er en teknologi, der ved hjælp af elektricitet (power) spalter vand til ilt og til brint, der kan indgå i brændstoffer, kemikalier og materialer (X). Danmark har i kraft af de gode forhold for vindenergi gode muligheder for at bidrage og blande sig i toppen af det globale marked.

Milepæle for dansk brintproduktion
I Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer fra 2022 var der enighed om, at Danmark skal sigte efter at bygge 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Det netop afgjorte udbud skal bidrage til at nå det mål. De mange bud viser, at der er potentiale for en stærk PtX-sektor i Danmark. Foruden udbuddet er der taget en række skridt for at understøtte udviklingen af sektoren og fremme Danmarks erhvervs- og eksportpotentiale.

– “Dansk brintproduktion kræver, at vi bygger en helt ny sektor op, og derfor er staten med til at løbe det i gang. Jeg er glad for, at vi er kommet godt fra start og har givet et rygstød. I foråret aftalte vi danmarkshistoriens største havvindsudbud, og vi arbejder på at firedoble produktionen af grøn strøm på land. Inden længe vil vi kunne producere langt mere grøn strøm, når solen skinner, og vindmøllerne snurrer, end vi selv har brug for. Det kan vi omdanne til brint, som især den tyske industri efterspørger. Dermed kickstarter vi også et nyt dansk eksporteventyr”, siger Lars Aagaard.

Seneste skridt var en aftale om ejerskab og drift af fremtidens rørførte brintinfrastruktur, så brintproducenter og -forbrugere kan forbindes. Tidligere i år underskrev Lars Aagaard og Tysklands erhvervs- og klimaminister, vicekansler Robert Habeck, en samarbejdsaftale om at muliggøre en landbaseret brintledning fra Danmark til Tyskland. Regeringen vil senere i år komme med oplæg til de økonomiske rammevilkår for brintinfrastrukturen.

Folketinget har desuden vedtaget en revideret elforsyningslov, der muliggør direkte linjer og geografisk differentierede forbrugstariffer, hvilket styrker rammevilkårene for grønne teknologier som PtX-anlæg ved at gøre en øget grad af samplacering af produktion og forbrug mulig. Parallelt arbejdes der i PtX-taskforcen på at sikre gennemsigtighed i forbindelse med godkendelsen af PtX-anlæg til gavn for aktørerne på markedet.

Læs mere om udbuddet og vinderprojekterne hos Energistyrelsen.

Fakta – PtX og brint

  • PtX eller Power-to-X gør det muligt ved hjælp af strøm (power) fra vindmøller og solceller at producere grønne brændstoffer og kemikalier (X), der kan erstatte fossile produkter i de sektorer, der er svære at elektrificere.
  • Teknologien tager udgangspunkt i, at elektricitet gennem elektrolyse kan bruges til at spalte vand til ilt og brint. Brinten kan bruges direkte i fx lastbiler og i industrien eller omdannes til andre brændstoffer, der kan anvendes i fx fly og skibstransport.
  • PtX er et vigtigt skridt på vejen til at nå klimamålene og kan bidrage til et integreret og fleksibelt energisystem ved bl.a. at aflaste elnettet. Med Danmarks eksportpotentiale kan vi samtidig bidrage til andre landes grønne omstilling.

Kilde

Foto: JTL