Meteorologerne forudsiger kraftig regn i weekenden, og det får vandstanden i Storå til at stige yderligere.

Billedet er fra 2015, hvor Storå også gik over sine bredder.Billedet er fra 2015, hvor Storå også gik over sine bredder.

Vandstanden i Storå er i forvejen høj i disse dage. Og meteorologerne forventer ca. 30 mm regn i løbet af weekenden 15.-16. februar.

Vandstanden i Storå falder meget langsomt. Derfor er der risiko for, at vandstanden i Storå denne gang bliver noget højere, end den har været de seneste dage (uge 7), hvor den maksimale vandstand holdt sig omkring 9,15 m over havets overflade ved renseanlægget i Holstebro.

Det er sandsynligt, at vandstanden med de kommende dages regn når op på 9,30 m eller endnu højere på mandag-tirsdag.

– Vi har helt ekstraordinært fået udarbejdet en femdøgnsprognose for vandstanden og har også tømt så meget vand af Vandkraftsøen, det er forsvarligt af hensyn til miljøet i Storå. Da ekstrakapaciteten i Vandkraftsøen er meget beskeden (ca. 400.000 kubikmeter), er det kun muligt at forsøge at tage toppen af situationen med højvande, forklarer biolog Jakob Larsen.

Kommunen og Vestforsyning vurderer løbende situationen og behovet for at justere sluserne ved Vandkraftsøen.

– Vi opfordrer borgerne til at følge med i prognosen på www.holstebro.dk/vandstand og selv tage de nødvendige forholdsregler. Grundejere bør forberede sig på at vandstanden kan blive 10-20 cm højere i næste uge, end det vi lige har oplevet, siger Jakob Larsen.
 

Del på de sociale medier