Nordea-fonden støtter Tvis Mølle Naturlaboratorium med 3,6 millioner kroner og baner vej for at etablere centrale lærings- og aktivitetsarenaer midt i naturen og åbner oktober 2021.

Billedtekst: Naturformidling ved Tvis Å

Udeundervisning, adventuresport, lystfiskeri og anderledes musikoplevelser. Det er blot nogle af de nye muligheder, som bliver en realitet ved Tvis Mølle Naturlaboratorium, hvor Vand- og Naturlaboratorierne nu kan etableres og benyttes af en bred vifte af brugere; heriblandt skoler, institutioner og friluftsforeninger.

Holstebro Kommune står bag projektet, der med støtte fra Nordea-fonden nu kan tage det næste vigtige skridt i udviklingen af området, som allerede benyttes af 40.000 årligt.

– Med den brede opbakning der allerede i dag er til Tvis Mølle Natur Laboratorium blandt skoler, institutioner, foreninger, lokale borgere og andre besøgende, er det fantastisk at Nordea-fonden vil hjælpe os med at tage de næste skridt i udviklingen af området. Vi vil gerne have alle borgere mere ud i naturen. Med de nye faciliteter får vi meget bedre mulighed for friluftsoplevelser og undervisning om natur, vand, sundhed og kulturhistorien, med naturen som ‘undervisningslokale’, siger Karsten Filsø, formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget i Holstebro Kommune.

En bynær arena for udeundervisning og friluftsliv

Vand- og Naturlaboratorierne etableres spredt i området omkring mergelsøen ved Tvis Mølle. Vandlaboratoriet udformes som en bro, der skyder sig fra mergelsøen henover Tvis Å. For enden af broen i søen etableres den sidste del af Vandlaboratoriet som en “Laboratorie-båd”, en trækfærge, som kan trækkes ud på søen og tilbage igen. Herfra kan man gennemføre feltarbejde, test af vandkvalitet, undersøgelse af smådyr indfanget og man kan sejle på søen.

Naturlaboratoriet udformes som et grovværksted midt i naturen. Gulvet placerer sig på det skrånende terræn, så der skabes en tribune mod søen. Det nedre niveau kan bruges som friluftsscene, og trappen udgør siddepladser. På toppen etableres et overdækket værkstedsbord og udekøkken i forskellige højder, hvor man kan undersøge dyr og plantematerialer og tilberede mad.

– Tvis Mølle ligger mindre end fem km fra Holstebro bymidte og i cykelafstand fra en lang række skoler og institutioner. Omkring 3.000 børn går i skole indenfor fem km, fortæller Helene Kiærskou, der er projektleder for Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Hun glæder sig over den bynære placering, der betyder, at Vand- og Naturlaboratorierne vil give mulighed for oplevelser i naturen for en bred vifte af borgere og særligt for institutioner og skoler.

Naturen som arena

– Tvis Mølle Naturlaboratorium skal inspirere og opfordre til at benytte naturen som et stort undervisningslokale. Her skal læring være sjovt, udfordrende, beskidt og betagende, og uderummets potentiale udfoldes og give konkret læring gennem oplevelser og handling, siger Helene Kiærskou.

Direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen er enig i, at det er vigtigt at skabe arenaer i naturen, der tiltrækker og inspirerer til at få flere ud i det fri.

– Flere børn, unge og voksne søger oplevelser i det fri, i den nære natur. Derfor er der brug for en ramme som vand- og naturlaboratorierne, som både kan bruges udendørs af elever og mange andre, der har lyst til at være ude under åben himmel, siger Henrik Lehmann Andersen.

I en tid med coronavirus, hvor der er behov for at tænke anderledes, og hvor udendørs undervisning anbefales af sundhedsmyndighederne, er de bynære og åbne læringsplatforme i naturen en ramme, der efterspørges af skoler og undervisningsinstitutioner.

– Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at tilbyde nogle spændende og anderledes rammer ude i naturen, hvor mennesker kan mødes og få viden om både natur, sundhed, klima og lokal kulturhistorie, siger Karsten Filsø.

Fakta

Tvis Mølle Naturlaboratorium ligger i et 24 hektar natur- og kulturhistorisk område tæt på Holstebro bymidte.

Konceptet for Tvis Mølle Naturlaboratorium består af fire tematiserede lærings-laboratorier i form af fire fysiske platforme i landskabet. Hvert af laboratorierne fokuserer på et af de temaer, som knytter sig til læring om områdets iboende og potentielle kvaliteter: Natur, Vand, Kulturarv og Sundhed. De fire læringslaboratorier danner til sammen en arena, der inspirerer og opfordrer til at benytte naturen, som et stort undervisningslokale og udforske de stedbundne værdier.

Tvis Mølle Naturlaboratorium er udviklet i tæt samarbejde med Holstebro Kommune, borgere og brede samarbejder med skoler, museer, geopark og foreninger.

Tvis Mølle Naturlaboratorium har et budget på 26 millioner kroner. Vand- og Naturlaboratorierne har et samlet budget på 8,1 millioner kroner. Nordea-fonden støtter med 3,6 millioner kroner. Friluftsrådet har bevilliget 1 million kroner.

Del på de sociale medier