Fra den 26. september 2020 til og med den 17. januar 2021

Vores samtid er præget af forandringer og udfordringer, der kalder på nye måder at navigere i verden på: Herunder de globale klimaforandringer, udviklingen af kunstig intelligens og ikke mindst den aktuelle corona-krise.

Navigeringer på Holstebro Kunstmuseum

Som et grundlag for at tænke i nye måder at navigere i verden på, sætter udstillingen spørgsmålstegn ved den vestlige verdens måder at navigere i ydre såvel som indre verdener – historisk set og i forhold til samtiden. Den belyser desuden forholdet mellem vores måder at navigere og de verdensbilleder, vi har adgang til.

Igennem hver deres kunstneriske miljø, repræsenterer Gry Bagøien, Rikke Benborg, Ferdinand Ahm Krag og Kristoffer Ørum det samtidige perspektiv, hvor de reflekterer over, hvordan vi som mennesker kan navigere med disse udfordringer i en fremtid, der befinder sig i mørke.

Den historiske vinkel belyses i kraft af Hendrick Donckers søkortsamling De Zee-Atlas of Water-Werelt fra 1669 samt en række grafiske værker af Rembrandt (1606-1669). 

Igennem sidstnævnte værker undersøger udstillingen, hvordan det vestlige menneske har opfattet og navigeret i verden siden oplysningstiden – og hvordan det grundlæggende har opfattet verden i et spænd mellem ‘verden omkring os’ og ‘verden i os’. Et spænd, der er måske er ved at briste i vores tid.

Læs mere om udstillingen her

Del på de sociale medier