Harly Haugaard begynder 1. december som skoleleder for Borbjerg Skole og Børnehus. Han kender som tidligere lærer på skolen allerede en del til lokalområdet.

Når Harly Haugaard 1. december møder på sit nye arbejde som skoleleder for Borbjerg Skole og Børnehus, har han allerede et fornuftigt kendskab til både skolen og lokalområdet.

Han har nemlig tidligt i sin karriere arbejdet fire år som lærer i Borbjerg. De seneste år har han været henholdsvis viceskoleleder på Haderup Skole og helhedsleder i Rækker Mølle Børnefirkløver.

Harly Haugaard har suppleret den praktiske ledelseserfaring med diplommoduler inden for både skoleledelse og personligt lederskab.

– “Harly er en rutineret og dygtig leder med stort fokus på kvalitetsudvikling, relationer og ordentlighed. Samtidig har han erfaring med at skabe sammenhæng i en landsbyordning. Når han så ovenikøbet har et vist kendskab til skolen fra en tidligere ansættelse, så er jeg rigtig glad for at kunne byde Harly velkommen tilbage til Holstebro Kommune”, siger skole- og rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen.

Der var otte ansøgere til stillingen.

Gode minder fra Borbjerg
Borbjerg Skole og Børnehus er en landsbyordning i Holstebro Kommune. Her er skole med 140 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse, SFO med 75 børn og et dagtilbud med 45 børn. Der er i alt 24 ansatte.

Skolen ligger i et stærkt og aktivt lokalområde, som Harly Haugaard ser frem til at blive en del af.

– “Jeg glæder mig meget til at vende tilbage til Borbjerg Skole og Børnehus – nu i rollen som leder. Det er et sted, hvor jeg har gode minder fra, og selvom meget har ændret sig de seneste 20 år, så er der helt sikkert også meget, der består. Her tænker jeg specielt på et aktivt lokalmiljø, som man er glad og stolt af at være en del af, og hvor mange gerne yder en indsats for fællesskabet”, siger han.

Den nye skoleleder i Borbjerg er 55 år og bor i Herning. Han er gift og har tre børn, hvoraf den yngste er 17 år. Fritiden går med at være sammen med familien, dyrke motion og passe hund, hus og have. Indimellem bliver der også tid til at rejse og gå på jagt.

Kilde

Foto: ABW