Psykiatrifonden skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om jobcentre:

Sygemeldte, der er tilknyttet jobcenteret, oplever at det belaster deres livskvalitet. 67,9% svarer i en ny undersøgelse, at jobcenteret i høj grad eller i nogen grad belaster deres livskvalitet. Det fører til, at 23% har tanker om, at livet ikke er værd at leve. Det er Psykiatrifonden, som i samarbejde med SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed har spurgt 1400 sygemeldte medlemmer af fagforbundene FOA, 3F og Dansk Magisterforening. “Undersøgelsen viser tydeligt, at systemet, der skal bringe folk tilbage i arbejde, snarere bliver en belastning,” siger Psykiatrifonden formand Torsten Bjørn Jacobsen. SIND-formand Knud Kristensen er enig, og de to organisationer kræver derfor et vidensløft og et væsentligt bedre samarbejde mellem jobcenter, psykiatri og borger, end det er tilfældet i dag.

SIND-formand Knud Kristensen kræver, udover et vidensløft på jobcentrene, et tættere samarbejde med psykiatrien: “Jobcentermedarbejderne skal have viden og værktøjer om dialog med mennesker, der er ramt af psykisk sygdom. Kender medarbejderne reaktionsmønstre og sygdomsforløb, så får de et meget bedre afsæt for et godt samarbejde med borgeren.