Kystbyerne Thorsminde og Thyborøn rummer et stort uudnyttet potentiale inden for turismen. Derfor blev der i 2018 søsat et vækstprojekt, der skal bidrage til at løfte byerne som en sammenhængende destination ved blandt andet at fokusere på produkt- og oplevelsesudvikling. To nye oplevelser er netop blevet lanceret, og flere er på vej.

Med Udviklingsplan for Vestkysten, der blev lanceret i 2018, blev en stærk vision for Vestkysten fastlagt; Vestkysten skal være en af Nordeuropas foretrukne kystferiedestinationer i 2025. For at nå denne vision kræver det, at kystbyerne kommer i spil. Thorsminde og Thyborøn blev i Udviklingsplanen for Vestkysten udpeget som stærke feriesteder, og med en forholdsvis nær placering til hinanden i en uberørt og autentisk natur, en fælles betegnelse som ”vækstbobler” og med lang tradition for samarbejde, blev der i 2018 påbegyndt et turismeudviklingssamarbejde i Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn.

Flying October Maxitours

– Med Vækstprojektet Thorsminde-Thyborøn ønsker vi at skabe en naturlig sammenhæng mellem de to kystbyer. Gæster tænker ikke over kommunegrænser, så det er en generel tilgang i vækstprojekterne at samarbejde på tværs af kommunale skel for at skabe stærke destinationer, siger Jacob. R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Målet er at skabe en ny attraktiv og innovativ destination, der kan fungere som vækstlokomotiv i dansk turisme. Projektet har fokus på bæredygtig turismeudvikling med udgangspunkt i stedets særlige profil; det autentiske havnemiljø, hvor havet og fjorden mødes, og den særlige historie og kultur omkring strandinger og søslag. Denne særlige profil skal gennemsyre både den strategiske fysiske planlægning, kommunikationen og oplevelserne i Thorsminde og Thyborøn.

– Vi glæder os over, at vi allerede nu kan byde velkommen til nye signaturoplevelser og aktører i de to kystbyer. Alle udspringer de af byernes særlige DNA og profil og gør byerne endnu mere attraktive som destinationer for områdets turister, siger Mette Højborg, Direktør for Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Holstebro Kommune.

Projektet har et samlet budget på 4,1 mio. kr. og er finansieret af Region Midtjylland, Holstebro Kommune, Lemvig Kommune og Dansk Kyst- og Naturturisme.

 

Del på de sociale medier