Byrådet har netop givet et tilskud til renovering af et kommende Veteranhus, der kommer til at ligge centralt i Holstebro og skal være et samlingssted for veteraner og deres pårørende.

250.000 kr. til renovering af et Veteranhus og et tilskud til den årlige drift på 10.000 kr. Det har Byrådet bevilget i forventning om, at et Veteranhus kan være med til at skabe gode vilkår for veteranerne og deres pårørende og skabe bedre rammer for dannelsen af et stærkt fællesskab blandt veteranerne.

Jydske Dragonregiment er et af de regimenter i Danmark, der sender flest soldater til udenlandske missioner og indsatsen for veteraner og deres pårørende betyder meget for mange af de soldater, der har været udsendt.

Et sted, der kan samle alle veteranaktører
En styregruppe bag Veterancafeen, som i dag ligger på Gartnerivej i Holstebro, har ønsket at udvide aktiviteterne for veteranerne i Nordvestjylland og at skabe et samlingssted, der kan danne rammer for at samle alle veteranaktører. Tanken er, at aktiviteterne i Veteranhuset skal være med til at danne et stærkt fællesskab og forbygge sociale udfordringer, som mange veteraner står overfor.

Det drejer sig om en række græsrodsbevægelser, foreninger og institutioner for veteraner, der kan skabe aktiviteter i huset.

Styrke veteranernes fællesskab, trivsel og samarbejde
Formålet med Veteranhuset er at skabe sociale rammer for veteraner og deres pårørende med henblik på at styrke fællesskab, trivsel og samarbejde. Målet er også, at antallet af brugere vil øges ved de muligheder, som et kommende veteranhus vil kunne give.

-Jeg er glad for at vi har fundet midlerne, så veteranerne kan blive tilbudt sociale aktiviteter i en større skala og i et samlingspunkt, hvor alle aktørerne kan skabe gode vilkår for veteranerne og deres pårørende, hvor veteranernes ressourcer, viden og kompetencer kan anvendes proaktivt, siger H.C. Østerby.

Holstebro Kommune stiller Veteranhuset vedlagersfrit til rådighed for veteranerne i mere end ti år. På grund af husets generelt dårlige stand kræver det en omfattende renovering, ligesom et tilskud til de løbende driftsomkostninger kan sikre Veteranhusets kontinuerlige funktion og tilgængelighed for veteraner i Nordvestjylland.

Udover tilskud fra Holstebro Kommune har styregruppen indsamlet 470.000 kr. fra Lemvig og Struer kommune, fonde og private bidragsydere. Renoveringen anslås til 850.000 kr.

Fakta
Veterancafeen har i dag 20-25 aktive brugere og ved arrangementer deltager der optil ca. 60 både veteraner og pårørende. Cafeen låner på nuværende tidspunkt lokaler på Gartnerivej. Lokalerne benyttes i dagtimerne til beskyttet beskæftigelse, hvorfor der ikke er mulighed for at skabe de ønskede rammer.

Veteranaktørerne, der kan anvende Veteranhuset, er:
Veteran Café Nordvest, KFUM Soldaterhjem, Forsvarets Veterancentret, S/Y Veteran, Vims´erne, Pårørende Nordvestjylland, Danmarks Veteraner, Forsvarsbrødrene, Familienetværket, SSOP, Dragonforeningen, Veteranstøtten, Sct. Georges Gilderne.

Kilde

Foto: ABW