Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har besluttet at sende forslag til Affalds- og Ressource plan 2022-2034 i offentlig høring.

Med bred politisk opbakning blev der i juni 2020 indgået en Klimaaftale om en affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen er et led i den omfattende omstilling af det danske samfund til et mere klimaneutralt samfund.

Aftalens tre overordnede visioner er:

• At affaldskurven skal knækkes, så vi får mindre affald, mindre spild og mere genbrug

• At affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030

• At 80 pct. af dansk plast skal være udsorteret fra forbrændingen i 2030

Læs mere

Sådan giver du høringssvar

Bemærkninger og indsigelser skal indsendes til tm@holstebro.dk med emnefeltet “Affald plan” senest den 5. august 2022.

Kilde

Foto: ABW