For mange er pinsen ensbetydende med forlænget weekend, sammenkomster rundt om i landet, og ture i sommerhus. Det betyder også ekstra trafik ude på vejene, og at der i nogle perioder kan opstå tæt trafik, kødannelser og forlænget rejsetid.

Den første udrejsetrafik i pinsen forventes at starte fredag d. 17. maj, hvor rejsetrafikken vil blande sig sammen med eftermiddagens myldretidstrafik. Det vil hovedsageligt være i tidsrummet fra kl. 13:00 til 19:00. Ligeledes kan der lørdag d. 18. maj mellem kl. 11:00 – 14:00 være risiko for tæt trafik flere steder i landet.

Trafikken vil hovedsageligt bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Jylland via E20 Vestmotorvejen og Fynske Motorvej samt rute 21 mod Sj. Odde.

Hjemrejsetrafikken forventer vi vil finde sted 2. pinsedag mandag d. 20. maj i tidsrummet fra kl. 11:00 – 18:00. Her vil trafikken bevæge sig fra Jylland mod hovedstadsområdet via E20 Fynske Motorvej og Vestmotorvejen, samt rute 21 fra Sj. Odde .

Vejdirektoratet anbefaler, at man så vidt muligt kører uden for de nævnte tidsrum.

Øget trafik i sommerhusområderne

Forårsvejret tiltrækker mange mennesker ud i sommerhusområderne rundt omkring i landet. Det gælder især rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse, rute 21 mod Sj. Odde, rute 11 ved den jyske vestkyst mellem Ribe og Ringkøbing, samt rute 40 mod Skagen.

Lokal tæt trafik i forbindelse med Royal Run

2. pinsedag mandag d. 20. maj afholdes Royal Run i Brønderslev, Aarhus, Fredericia, Kalundborg og København. Det kan give lokal tæt trafik omkring værtsbyerne. Læs mere om Royal Run her.

Tæt trafik i de større byer

Hver opmærksom på at der lokalt inde i og udenom større byer kan være risiko for tæt trafik og forlænget rejsetid.

Vejarbejde på E45 Østjyske Motorvej

Vejdirektoratet udbygger motorvejen mellem Vejle og Skanderborg fra fire til seks spor på en cirka 38 kilometer lang strækning. Dette kan give anledning til forlænget rejsetider, da der vil være trafikale restriktioner langs strækningen.

Tjek trafiksituationen inden du kører

Der kan altid opstå kø og forlænget rejsetid pga. uheld, dårligt vejr eller andre uforudsete hændelser, og risikoen er større, når der er mange biler på vejene. Derfor råder vi dig til at holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på din rute både før og under køreturen. Det kan du gøre på trafikinfo.dk og samtidig anbefaler vi, at du under din tur, lytter til P4 Trafik, hvor du løbende kan blive opdateret om hændelser på vejene. Det giver en bedre mulighed for at undgå uheldige overraskelser i trafikken, og er der problemer på din planlagte rute, kan du måske nå at ændre denne eller dit afrejsetidspunkt.

Gode råd til turen

• Kør udenfor de mest trafikerede tidsrum og sæt god tid af til din rejse.

• Hold dig opdateret om den aktuelle trafiksituation både før og under køreturen på trafikinfo.dk

• Hold god afstand til den forankørende, og vær opmærksom på midlertidige hastighedsnedsættelser – f.eks. ved vejarbejder.

• Tjek vejrudsigten før du tager afsted.

• Hav drikkevarer med i bilen.

• Lyt til P4 Trafik under køreturen

Datagrundlag for prognoser

Vejdirektoratets trafikprognoser bygger hovedsageligt på trafiktællinger, vores erfaringer og hvad vi ved om de trafikale konsekvenser af vejarbejder, arrangementer og store rejsedage. Her er ikke taget højde for uforudsigelige og akut opståede gener for trafikken som fx uheld eller dårligt vejr. Vi anbefaler derfor altid, at trafikanter holder sig opdateret om den aktuelle trafiksituation via Vejdirektoratets hjemmeside, www.trafikinfo.dk