KU skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om vilde bier:

I Danmark er der nu registreret 292 forskellige arter af bier, hvoraf et udvalg af særlig interessante og forholdsvis let genkendelige arter præsenteres på en ny plakat.

Vilde bier er en fascinerende og divers gruppe af insekter, der ved deres bestøvning af vilde blomstrende planter og landbrugsafgrøder bidrager til opretholdelsen af vores biodiversitet og fødevareproduktion. De vilde bier er imidlertid gået markant tilbage de seneste årtier. Det er især tab af naturlige levesteder, brug af sprøjtemidler og kunstgødning i landbruget, men også et ændret klima m.v., der er årsager til biernes tilbagegang. Det er derfor vigtigt, at vi passer på de vilde bier, så vores efterkommere også kan glædes over disse vigtige og fascinerende insekter.

Med støtte fra 15. Juni Fonden har de vilde danske bier i flere omgange været sat under lup, herunder har forskerne tidligere i år præsenteret fire nye arter for landet, danske navne til samtlige bier, og en snarlig rødlistevurdering af alle 292 arter. Plakaten bidrager med et øget fokus på de vilde bier, og at vi husker på at værne om dem. De 32 forskellige arter af bier på plakaten repræsenterer næsten samtlige bi-slægter fra Danmark. Bierne er angivet med deres danske og videnskabelige navn, samt deres naturlige størrelse i millimeter. Plakaten der måler 42 x 59,4 cm (A2 format) er tegnet og designet af Catherine Descure og udleveres gratis med støtte fra 15. Juni Fonden til alle interesserede.