Elever på Staby Skole bruger en uge på at beskæftige sig med de dyr, fisk og fugle, som er truede i Vestjylland, og det gør de sammen med fritidsfisker, kunstner og andre fra deres lokalområde.

Billedtekst: Fjordfiskeren viser elever fra Staby dagens fangst og fortæller, at det er længe siden, der var ål i nettet.

Fritidsfisker Gudmund Heinsen har allerede taget sine åleruser med hjem. Han har haft dem sat ud i to dage på Nissum Fjord, men intet fanget. Sådan var det også i fjor, fortæller han til 6. og 7. klasse fra Staby Skole, som er på besøg i Kloster Havn. Ålen er væk.

Det er en katastrofe, synes Gudmund Heinsen. Og det kan 11-årige Anna Sønderby og 12-årige Oliver Richter heller ikke lide. De synes, vi skal blive bedre til at passe på vores natur. Det mener de, efter at de i en uge har studeret de dyr, fisk og fugle, som er truede omkring Staby.

– Vi skal gøre det sådan, at ålen kommer tilbage til fjorden, synes Anna Sønderby.

Det er 69-årige Gudmund Heinsen glad for at høre:

– Ålen får vi nok ikke at se igen i Nissum Fjord i min levetid. Men måske i jeres tid, siger Gudmund Heinsen til eleverne.

Godt at komme ud i naturen

Lige siden sommerferien har eleverne i Staby hørt om truede arter i deres nærområde. Det kulminerer i en emneuge, hvor de kommer ud på de steder, hvor dyrene, fiskene og fuglene skulle og burde leve.

– Vores lærer, Niels, kan godt fortælle os om dyrene. Men det bliver lidt mere spændende, når vi kommer uden for skolen, og når Gudmund fortæller. Så lytter vi mere, fortæller Oliver Richter.

Han mener, at han aldrig nogen sinde tidligere har været i Kloster Havn og nede ved Nissum Fjord. Eleverne har også besøgt Husby Klitplantage, Husby Sø og Fuglsang Bro ved Vind Hede.

Glad for besøg

Anna Sønderby glæder sig over, at der også findes dyr, som er i fremgang, selv om de er truede, for eksempel bæveren. Eleverne har set, hvordan den bygger dæmninger.

Gudmund Heinsen glæder sig over at få besøg af eleverne. Han har selv haft fem børn på Staby Skole og siddet i skolebestyrelsen.

– Selvfølgelig skal jeg stille op, når skolen ringer og spørger, om jeg vil fortælle om fiskeriet i Nissum Fjord, siger Gudmund Heinsen.

Han har i mange år arbejdet som lærer på levnedsmiddeluddannelserne på Uddannelsescenter Holstebro. Eleverne har også mødt blandt andre naturvejleder Brian Kjølhede fra Naturstyrelsen Vestjylland.

Kunstner fik ideen

Det er kunstneren Elisabeth Borch fra Staby, der har fået ideen til projektet på skolen. Hun har boet i området i mange år og færdes meget i naturen. Hun har set ændringer, for eksempel at sortternen har trange kår ved Husby Sø.

– Jeg har lavet billeder af naturen. Men det er også spændende at samarbejde med skolen og på den måde sætte fokus på, hvordan nogle arter er truet. Jeg har haft to børn på skolen, og det er en del af at bo her, at vi gør noget sammen med for eksempel skolen, siger Elisabeth Borch.

Truede arter på hegnet

Kunstneren har udarbejdet figurer af en række uddøde, truede og sårbare dyr og fugle fra Staby-området. De skal hænges op på skolens hegn ud mod vejen. Samtidig maler hver elev en sommerfugl, som også sættes på hegnet.

– Men det skal ikke være en jammerdal. Vi ophænger også et par arter, som er livskraftige. Blandt andet den blåbåndede pragtvandnymfe, som er i fremgang, fordi der er sket fremskridt med vandmiljøet, fortæller Elisabeth Borch.

Hegnet ved skolen i Staby kommer til at minde eleverne og forbipasserende om, at naturen kan være sårbar, men med de rette vilkår også livskraftig.

På hegnet ved skolen i Staby kommer der disse lokaler arter:

  • Sommerfuglen svalehale (regionalt uddød)
  • Ålen (kritisk truet)
  • Humlebien kløverhumle (kritisk truet)
  • Bæveren (truet)
  • Sortternen (truet)
  • Markfirben (sårbar)
  • Viben (sårbar)
  • Ravnen (livskraftig)
  • Blåbåndet pragtvandnymfe (livskraftig)

Kilde: Den Danske Rødliste

Del på de sociale medier