Har din forening brug for støtte til foreningens friluftsaktiviteter, eller har I ideer til nye indsatser, der kan styrke de lokale muligheder for friluftsliv og naturoplevelser? Så kan der være mulighed for at søge om tilskud fra Friluftsrådets Lokalforeningspulje. Der er ansøgningsfrist 17. maj 2024.

Lokale foreninger kan søge om støtte på op til 40.000 kroner til aktiviteter, materialer eller faciliteter, der kan styrke foreningens frivillige arbejde med friluftsliv. Der kan både være tale om eksisterende aktiviteter inden for friluftsliv og nye initiativer, såsom opstart af nye aktiviteter, aktiviteter for nye målgrupper eller øget synlighed og tilgængelighed i lokalsamfundet. Der er ikke krav om medfinansiering.

“Det er nemt at søge om tilskud fra Lokalforeningspuljen, da der ikke er så mange krav og kriterier, som ansøgningen skal leve op til. Det kan være en god mulighed for at give sin forening et løft, hvad enten det er til eksisterende aktiviteter eller nye initiativer,” siger Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet.

Støtte til alle former for friluftsliv
For at søge friluftslivets lokalforeningspulje skal foreningen være tilknyttet en af de mere end 80 organisationer, som er medlem af Friluftsrådet.

I 2023 blev der blandt andet givet tilskud til kajakklubber, rideklubber, vinterbadeklubber og sejlklubber, samt spejdergrupper, lystfiskerforeninger, jagtforeninger, og mange andre.

“Vi vil gerne nå bredt ud med støtten, så foreninger i hele Danmark og mange forskellige former for aktiviteter kan få glæde af midlerne. Jeg håber, vi får ansøgninger fra foreninger i alle landets kommuner, og at mange forskellige typer af foreninger vil søge,” siger Winni Grosbøll.

Støtte til foreninger i hele landet
Lokalforeningspuljen uddeles én gang årligt og er et resultat af den politiske aftale, som regeringen indgik i 2017 om fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger.

Otte hovedorganisationer inden for det frivillige foreningsliv er udpeget som ansvarlige for hver deres pulje. Friluftsrådet er ansvarlig for en pulje til friluftsforeninger på cirka 2,7 millioner kroner årligt og har i perioden 2018-2023 uddelt støtte til i alt 402 foreninger fordelt på 87 kommuner.

Læs mere om, hvordan du søger på friluftsraadet.dk/lokalforeningspuljen

Eksempler på tilskud
I 2023 var følgende foreninger blandt de 84, der fik tilskud:

• Djursland Rideklub har fået 8.000 kr. i tilskud til at lave en udendørs kæphestespringbane.

• Mariager Fjord Orienteringsklub har fået 37.900 kr. til pavilloner, der kan fungere som mobilt klubhus, til klubbens aktiviteter og åbne arrangementer.

• SportsKollektivet på Frederiksberg har fået 36.700 kr. i tilskud til at opstarte en ny aktivitet med såkaldte surf-vinger på land og til vands.

• Hagested-Gislinge Jagtforening har fået 29.100 kr. i tilskud til opsætning af udkigstårne ved Holbæk Dyrehave.

• Løgstør Sportsdykkerklub har fået tilskud på 40.000 kr. til indkøb af låneudstyr, så nye medlemmer kan prøve kræfter med dykning, uden at skulle investere i eget udstyr.

• Kompagni Gottheim på Bornholm har fået 6.500 kr. i tilskud til udstyr til rollespilsaktiviteter i naturen for 6-15-årige.

Pressefoto