Trafikanter kan igen benytte vejen mellem rundkørslen ved Nørreport og stationen efter et år med vejarbejde. Der er etableret cykelsti og fortov i begge sider af vejen samt lagt ny belægning og asfalt.

Det har krævet lidt ekstra tålmodighed og en lille omvej indimellem, men nu er Stationsvej i Holstebro igen åben for trafik efter et års omfattende ombygning.

Det er stykket mellem rundkørslen ved Nørreport og Holstebro Station, som har været gravet op.

Her har Vestforsyning renoveret kloak og ledninger – bl.a. for at gøre klar til det kommende private byggeprojekt på Nørreport med boliger, butikker, sti, parkering og nye byrum. Samtidig har Holstebro Kommune etableret cykelsti og fortov i begge sider af vejen samt lagt ny belægning og asfalt.

Der er også lavet om på tilslutningen fra Skivevej til Stationsvej, så det kun er muligt at køre fra Stationsvej ud ad Skivevej. Der er ingen udkørsel til Stationsvej fra Skivevej.

Enkelte steder mangler der stadig nogle chaussesten, fuger ved husene og andre mindre ting, som vil blive klaret i den kommende tid.

Fra rundkørsel til signalanlæg
Næste etape i området er at ombygge rundkørslen ved Nørreport til et signalanlæg. Tidsplanen ligger endnu ikke helt fast, men lige nu er forventningen, at der kan blive taget hul på arbejdet i løbet af foråret 2024.

Kilde

Foto: ABW