Holstebro kommuneskriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om skolerne:

Hele landet kommer nu til at kende fælles projekt om at skabe bedre trivsel for elever. Holstebro Kommune er det sted i landet, hvor flest skoler benytter særlig metode til blandt andet at forebygge mobning.

Foto: Borbjerg Skole arbejder med metoden PALS sammen med ni andre folkeksoler i Holstebro Kommune.

Foto: Borbjerg Skole arbejder med metoden PALS sammen med ni andre folkeskoler i Holstebro Kommune.

Tit kan hver enkelt skole være et lukket land med sine egne projekter. Hver især opfinder de metoder til at styrke undervisningen. Men ti skoler i Holstebro Kommune er gået sammen om at tage initiativer, der kan fremme både elevernes og de voksnes trivsel. Deres fælles indsats er nu indstillet til en pris i Danmarksmesterskaberne i skoleudvikling.

De ti skoler er alle de skoler i Holstebro Kommune, som benytter skoleudviklingsmodellen PALS – som står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil. Det er en dokumenteret metode, som bygger på viden fra USA og Norge. For eksempel på Vemb Skole har det ført til en målsætning om at skabe en skole, hvor “vi bliver gode til at rose og opmuntre hinanden.”

DM i skoleudvikling er en prestigefyldt konkurrence med en præmiesum på 100.000 kr. Prisuddelingen sker i forbindelse med organisationen Skole & Forældres landsmøde i Nyborg den 15. november i år.

Disse skoler er med

De ti skoler i Holstebro Kommune spænder fra mindre landsbyskoler med 100 elever til en stor byskole med mere end 1.000 elever. Deltagere i skoleudviklingen er Borbjerg Skole og børnehus, Mejrup Skole, Tvis Skole, Nr. Felding Skole, Halgård Skole, Vinderup Skole, Staby Skole og børnehus, Idom Råsted Skole og børnehus, Vemb Skole og børnehus og Nørre Boulevard Skolen i Holstebro.

Flere af dem har i flere år benyttet metoden PALS. Men det har de gjort hver for sig.

Nu har de besluttet sig for at arbejde sammen. De opstiller fælles temaer. Dermed kan gode ideer og tiltag på en skole udbredes til andre.

Relationer og fællesskaber

Det første fælles tema er “relationer og fællesskaber”. Lærere og andre ansatte skal opbygge gode relationer til alle elever. Alle skal føle sig som en del af fællesskabet.

I den forbindelse skal der ikke mindst arbejdes med at forebygge mobning. Blandt andet hvad den, der bliver mobbet, kan gøre. Men også hvad dem, der kigger på, kan gøre, og hvad den der mobber, kunne gøre i stedet.

– Vi er den kommune i Danmark, som har flest PALS-skoler. Nogle har brugt metoden i 10 år, andre i 1-2 år. Nu har vi indgået et forpligtende fællesskab, hvor vi holder hinanden op på, hvad vi vil opnå, siger skoleleder Martin Faurholt fra Borbjerg Skole.

Tovholdere på hver skole

På hver af de ti skoler er der udpeget en tovholder. Han eller hun er bindeled til den enkelte lærer og pædagog på skolen – og til de andre skoler.

– Vi satser nu også på at få data frem om vores brug af metoden, fortæller Martin Faurholt.

Nytter det noget?

– Vi vil ikke bare nøjes med at fortælle hinanden, hvad vi tror og synes. Vi vil have sikker viden om, hvordan vi bedst bruger metoden effektivt, siger Martin Faurholt.

Læs mere om PALS metoden

Læs mere om DM i skoleudvikling

 

Del på de sociale medier